Meldt u aan voor de voorlichting over de restauratieopleidingen Timmeren en Metselen niveau-3 op 13 mei a.s. – 22-04-2015

22 apr 2015

Op 13 mei aanstaande  geeft het GRC voorlichting over de restauratieopleidingen Timmeren en Metselen niveau-3. Om 19.30 uur bent u van harte welkom bij het GRC, op de Koningsweg 23A te Arnhem. U kunt zich nu aanmelden.

Binnen het behoud van cultuurerfgoed staan kwaliteit en duurzaamheid voorop. De Provincie Gelderland heeft, door middel van de kwaliteitsregeling Kennis&Kunde, enkele jaren geleden nadrukkelijk het initiatief genomen om de uitvoeringskwaliteit van het restauratiewerk te verbeteren. De restauratiesector heeft architecten, aannemers, adviseurs en anderen nodig die het restaureren van objecten op een juiste wijze kunnen en willen voorbereiden en uitvoeren. Die moeten dan wel kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel en dat heeft weer een directe relatie met opleiding en scholing.
De monumentensector wordt bedreigd door een tekort aan vakbekwaam personeel. De bedrijfstak bouw, de opdrachtgevers, de overheid en het onderwijs onderschrijven het collectieve belang van het zorgen voor meer vakbekwaam personeel. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de aanwezigheid en bereikbaarheid van kennis en kunde, ten aanzien van het in stand houden van monumenten.

Het Gelders Restauratie Centrum (GRC)

De afgelopen jaren is er door verschillende partijen/organisaties hard gewerkt om de restauratieopleidingen Timmeren en Metselen niveau-3 op een zeer kwalitatieve wijze te verzorgen. Daarvoor zijn deze opleidingen in Gelderland ondergebracht bij het Gelders Restauratie Centrum. Er is met alle ROC’s en Opleidingsbedrijven in de provincie afgesproken, dat de genoemde restauratieopleidingen binnen het GRC uitgevoerd worden. Hierbij werkt het nauw samen met het Graafschap College uit Doetinchem en uiteraard de andere partners van het GRC (zie elders op deze website)

De restauratieopleidingen Timmeren en Metselen niveau-3  2015/2016

De restauratieopleidingen Timmeren en Metselen niveau-3 worden met een vernieuwd onderwijsconcept verzorgd, waarbij:
– de begeleiding (docenten) door restauratiedeskundigen uit de praktijk gebeurt;
– tijdens de theoriebijeenkomsten met practicumoefeningen en demonstraties gewerkt wordt, zodat toegepaste technieken en materialen gezien en ervaren worden;
– er gebruikt gemaakt wordt van een documentatiecentrum, zodat achtergrondinformatie uitgezocht wordt.
– in uitvoering zijnde restauratieprojecten voor excursies, e.d. worden bezocht
– er veel aandacht is voor een goede invulling van het praktijkprogramma in de dagelijkse restauratiepraktijk.

Meldt u aan bij R. Bussink van het Graafschap College:
telefoon: 06-53928248

e-mail: BSK@graafschapcollege.nl

Wilt u zo vriendelijk zijn aan te geven met hoeveel personen u komt?

Terug naar overzicht