Matthijs Vandewalle over opleiding GRC/Graafschap College: “De stof sluit heel goed aan bij mijn dagelijks werk.

14 feb 2019

Sinds jaren staat de Opleiding Specialist Restauratietimmerman/Metselaar van het GRC en Graafschap College uitstekend bekend als opleiding op niveau 3. Vorig jaar is die op verzoek van het Ministerie van Onderwijs aangepast en is de eerste opleiding op Niveau 4 van start gegaan. We vragen aan leerling Matthijs Vandewalle hoe die bevalt.

Matthijs

Hij is 22 jaar en al een aantal jaren timmerman. Via Timmeren niveau 2 en 3 is Matthijs Vandewalle op de opleiding Specialist Restauratie Timmeren terechtgekomen. “Op de basisschool wist ik al dat ik iets met mijn handen wilde doen”, zegt hij. “En op de middelbare school heb ik veel vakken voorbij zien komen, zoals schilderen, stukadoren en dakdekken, maar timmeren vind ik toch het leukste. Hout is duurzaam en goed te bewerken.”

Volledige opleiding MBO-4

Matthijs doet op het Graafschap College de volledige opleiding, met naast het timmergedeelte ook vakken als Nederlands, Engels en rekenen. “Een volledig diploma staat beter op je CV en het is goed te doen, ” licht hij die keuze toe. Andere leerlingen kiezen voor het zogenoemde ‘branchediploma’. Deze opleiding, ook op MBO-niveau 4, is door het GRC/Graafschap College en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen ontwikkeld en is erkend in de hele restauratiebranche. Die sluit dus ook perfect aan bij de wensen van restauratiebedrijven.

Reuversweerd

Sinds half januari is Matthijs via Bouwmensen aan het werk bij bouwbedrijf Hoffman op buitenplaats Reuversweerd. Dat geeft hem de kans de opgedane kennis te toetsen aan de praktijk en dat valt niet tegen. “De lesstof sluit mooi aan en onze docent (Gert Tutert, red.) is echt goed.” De kapconstructie waaraan hij nu werkt is een mooie ouderwetse. “Dat is prima te doen,” volgens de restauratietimmerman in spe.

Toekomstplannen

“Eerst maar eens het vak echt goed onder de knie krijgen,” zegt Matthijs lachend als we hem naar zijn toekomstplannen vragen. “Als ik zie wie er soms aan monumenten lopen te prutsen.”  Daarmee snijdt hij overigens meteen een van de grote problemen van deze tijd aan; het gebrek aan opgeleide vaklieden, die ons gebouwd erfgoed in goede staat aan volgende generaties doorgeven. Niet voor niets werkt het GRC met een aantal ketenpartners aan een ‘aanvalsplan vakmanschap’.
De jonge timmerman heeft naast werk en opleiding voorlopig even voldoende andere klussen aan zijn hoofd. Op dit moment is hij in het huis van zijn ouders een aanbouw aan het verbouwen, waarin hij zelf gaat wonen. En, na een tijd van ervaring opdoen en werkend leren, staat er een klein stipje op Matthijs zijn horizon met  ‘assistent-uitvoerder’ daarop, maar “nu wil ik de opleiding eerst goed afronden en een echte vakman worden.”

Terug naar overzicht