Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren, vierde bijeenkomst: inspirerende voorbeelden van verduurzaming van monumenten

10 mei 2016

Dag vier van de leergang ‘Innovatief en Energiebesparende Restaureren’ stond in het teken van inspiratie opdoen. Wij gingen kijken bij monumenten die recent een flinke verduurzamingsslag hebben gemaakt bij hun restauratie; de Grote Hoeve in Blaak en stoomwasserij de IJsselstroom te Zutphen.

De Grote Hoeve
Het gaat hier om zeer verschillende projecten, die toch beide, door hun innovatieve en gedurfde aanpak, tot mooie resultaten hebben geleid. Bij boerderij de Grote Hoeve, een historisch landgoed waarvan de eerste bebouwing stamt uit 1128, moest het woonhuisgedeelte geschikt gemaakt te worden voor een gezin van vijf. Door het principe van Warm Bouwen (buitengevel op een vaste temperatuur houden), in combinatie met vloer- en plafondverwarming, ontstond een zeer comfortabele woning met een efficiënt energiegebruik. Door met het gehele uitvoeringsteam prestatiegericht te werken, kon men binnen het van tevoren vastgesteld budget blijven en steeds weloverwogen oplossingen kiezen.

De IJsselstroom
Bij de IJsselstroom, een oude stoomwasserij uit 1911, werd duidelijk dat samenwerking met en invloed van de gemeentelijke en provinciale overheden onontbeerlijk is om zo’n monument zowel inhoudelijk als financieel voor een nieuwe functie gereed te krijgen. Het is een toonaangevend gebouw voor de stad Zutphen, prachtig gelegen in de uiterwaarden van de IJssel, dat in 2009 tot gemeentelijk monument is verklaard. Tijdens ons bezoek bleek, dat de overheid in deze ook een partner kan zijn.
Bij beide projecten bleek ook dat de gedrevenheid, betrokkenheid en inzet van de opdrachtgever een grote rol speelt bij de realisatie en de durf om te innoveren.

Middagprogramma: Installatietechniek en energiesystemen
Het tweede deel van dag vier betrof installatietechniek en energiesystemen bij verduurzaming van monumenten. Dick van ’t Slot, van DWA, nam de deelnemers mee in een stapsgewijze benadering om tot goede keuzes te komen. Vragen die daarbij beantwoord moeten worden zijn bijvoorbeeld, hoe wordt het gebouw gebruikt (constant of ad hoc), zijn er grote verschillen per gedeelte van het gebouw, moet er snel opgewarmd worden (dus een grote piekbelasting/-vraag) of is een gestage opwarming voldoende? Daarbij werd steeds aangegeven welke middelen ons ter beschikking staan en wat wel en niet efficiënt ingezet kan worden.

Bijna klaar voor het échte werk
De deelnemers zijn nu bijna voldoende toegerust om voluit met hun ‘eigen’ project, het Keunenhuis, aan de slag te gaan. Tijdens de volgende bijeenkomst behandelen we nog één kennismodule, over de financiële investeringen en opbrengsten van de keuzes tijdens het restauratieproces.

Terug naar overzicht