Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren van GRC en HAN, zeker ook voor architecten

28 jun 2018

De baanbrekende Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren is een samenwerking van het Gelders Restauratie Centrum en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Centraal daarin staan toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen in de restauratiepraktijk. Restaureren is namelijk in korte tijd een stuk ingewikkelder geworden. Bij de instandhouding van cultureel erfgoed is kennis van alleen historische waarden, materialen en constructies niet meer voldoende. Steeds vaker moeten we ook rekening houden met duurzaamheid én met economische exploitatie en onderhoud. Deze vorm van restauratie vraagt om de allernieuwste kennis van bijvoorbeeld technieken, materialen en installaties. Het vraagt ook om de bereidheid van alle betrokken partijen om kennis te delen en te handelen in het belang van de eigenaar én het monument zelf; inhoudelijke kennis gekoppeld aan samenwerking.

Vera Franken

Vanaf het begin heeft ir. Vera Franken, in haar studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft, een voorkeur gehad voor duurzame restauratie. Dat was ook het onderwerp van haar afstudeerscriptie. Na haar studie zette zij dit onderzoek aan de TU Delft voort binnen een Europees project met als doel de verduurzaming van de Europese historische binnensteden. Niet verwonderlijk is dat voor haar, ook bij TAK architecten, een belangrijk werkgebied.

TAK architecten

Dat komt ook duidelijk tot uiting in de module ‘duurzame interventies’, die Vera, samen met directeur/collega architect Stefanie Weser, tijdens de Leergang doceert. Het architectenbureau omschrijft duurzaamheid en restauratie als specialisaties. Op de website staat: ‘Onze missie is om het werkelijk duurzaam behoud van de bestaande gebouwde omgeving te bevorderen door een toekomstgerichte aanpak, waarmee kennis van het gebouw wordt gecombineerd met een praktische kijk op het gebruik en de kosten daarvan.’

De rol van de architect bij restauratie

Anders dan bij een nieuw ontwerp, krijgt de architect bij een restauratie of verduurzamingsopdracht een bestaand gebouw als uitgangspunt. Dat betekent, dat de architect de specifieke historische context van het gebouw moet bekijken. Vera vertaalt dat met “wat zegt het gebouw en zijn omgeving”? Niet alleen kijken naar de beperkingen, maar vooral met de blik op wat er wél kan. Niet alleen de investeringskosten, maar ook verder kijken naar de gevolgen voor de exploitatie, zijn daarbij bindende randvoorwaarden.”

Waarom moeten architecten aan deze leergang deelnemen?

Onderwerp van de Leergang is een concreet en actueel restauratieproject, waarvoor de deelnemers in teams een concreet plan moeten maken. Vera zegt daarover, “ten eerste is het gewoon leuk om in zo’n open, vrije setting met elkaar samen te werken. Het is heel leerzaam om een gezamenlijk product op te leveren. Je leert veel van de kennis en standpunten van de andere disciplines en je kunt de tijd nemen om ‘de anderen’ te begrijpen. Dat maakt je ook een beter architect. Als je al vanaf het begin een integraal plan kunt neerleggen, waarbij alle disciplines worden meegenomen, dan heb je later minder problemen in de uitvoering. En daarnaast bieden de leergang-modules over kosten en bouwfysica een kans voor architecten om hun kennis op die gebieden uit te breiden en te verdiepen.”

De eerstvolgende Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren start op 13 september 2018.

Voorbeelden van projecten van TAK architecten:

  1. Café Laros, Velp
  2. ‘t Neije Raethuys, ‘s Heerenberg
Terug naar overzicht