Leergang innovatief en energiebesparend restaureren van gebouwd erfgoed

8 dec 2015

GRC en HAN organiseren een baanbrekende leergang over toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen in de restauratiepraktijk.

Restaureren is in korte tijd een stuk ingewikkelder geworden. Bij de instandhouding van cultureel erfgoed is kennis van alleen historische waarden, materialen en constructies niet meer voldoende. Steeds vaker moeten we ook rekening houden met duurzaamheid én met economische exploitatie en onderhoud. Deze vorm van restauratie vraagt om de allernieuwste kennis van bijvoorbeeld technieken, materialen en installaties. Het vraagt ook om de bereidheid van alle partijen om kennis te delen en te handelen in het belang van de eigenaar én het monument zelf. Inhoudelijke kennis moet dus gekoppeld worden aan samenwerking; aan aspecten van houding en gedrag.

Speciaal hiervoor hebben het Gelders Restauratie Centrum en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gezamenlijk een baanbrekende leergang ontwikkeld.
Onder begeleiding van zeer ervaren professionals maken de deelnemers in een multidisciplinair team een innovatief restauratieplan voor een actueel restauratieproject. Dit plan moet zeer hoog scoren op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. De belangrijkste succesfactoren zijn kennisuitwisseling binnen het team en de praktijkkennis en -ervaring van de  professionals.
Joop van Burk, directeur van het GRC, zegt daarover, “Wat dit uniek maakt is, dat we een praktische leergang koppelen aan een bestaand restauratieproject. De bedoeling is zo multidisciplinair mogelijk te werken, waardoor we een optimale kruisbestuiving krijgen tussen kennis en kunde.”

Hiermee creëren we een unieke leeromgeving, die in de markt nog niet voorkomt. U neemt hiermee dus niet alleen een voorsprong op de concurrentie, maar ontwikkelt mede de praktijk van morgen.

De eerste leergang start op 17 maart 2016 en bestaat uit 7 bijeenkomsten. De kosten bedragen € 2950,-

Terug naar overzicht