Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren van gebouwd erfgoed op 12 september van start met een prachtig object; boerderij Groot Hell.

3 sep 2019

Het tastbare resultaat van deze vierde Leergang is een restauratieplan voor een Rijksmonument in de gemeente Putten, boerderij Groot Hell. De toekomstige bestemming is al bekend en, volgens de Stentor van 29 augustus, is er ook al een subsidie van de provincie Gelderland beschikbaar. Maar een goed plan ontbreekt nog. Dit is dus een prachtige kans voor de deelnemers om in multidisciplinaire teams hun tanden te zetten in een plan voor een actueel object. Het échte resultaat voor de deelnemers is dat je in korte tijd heel veel – van de docenten én van elkaar – leert en zelfs mede de praktijk van morgen ontwikkelt. Er zijn nog een paar plaatsen vrij.

Inhoud vierde Leergang

Op 12 september 2019  is de start van de Leergang. Daarin behandelen we de toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen voor monumentaal en beeldbepalend gebouwd erfgoed. Je krijgt de kans om, onder leiding  van topprofessionals, in een multidisciplinair team, een innovatief restauratieplan te maken voor een historisch monument. De Leergang bestaat uit zeven, tweewekelijkse bijeenkomsten. Onderwerpen die gedetailleerd aan bod komen zijn o.a. historische waardebepaling, architectonische interventies, kosten, opbrengsten en financiering, installaties, bouwfysica, energiesystemen etc.  Maar ook creativiteit en innovatief samenwerken krijgen veel aandacht, en die toevoeging vinden veel deelnemers van grote waarde.

De kracht van multidisciplinair samenwerken

Naast de grote kennis en het enthousiasme van de docenten, komt in de evaluaties van eerdere leergangen het samenwerken met de andere disciplines in het bouwproces ook heel vaak naar voren als een grote meerwaarde.  Deelnemers zeggen daardoor in staat te zijn, “te werken mét de inbreng van anderen, in plaats van die als weerstand te ervaren.” “Nu weet ik dat uitzoomen, het project als geheel bekijken en de bijdrage van de anderen meenemen, veel kan opleveren.” “ Niet per se mijn eigen, maar de bèste oplossing moet naar boven komen.”

Actueel restauratie-object: Groot Hell

Dit jaar draait de leergang om een rijksmonument in de ‘gouden’ driehoek Voorthuizen-Putten-Nijkerk. De vierhonderd jaar oude (1603) boerderij ligt op een plek waar vroeger een jachtslot van de graven van Gelre stond. Achter de gepleisterde voorgevel huist  rechts een opkamer en vensters met luiken en zesruits-schuiframen. Op het met pannen en riet gedekte wolfdak prijkt een schoorsteen met “gek”. Op het fraai in het hout gelegen erf bevinden zich ook mooie oude schuren, roedenbergen, een ‘bakhuis’ en een schaapskooi. De provincie Gelderland heeft  al een subsidie beschikbaar gesteld en over de herbestemming is wel al nagedacht, maar hoe dat vorm moet krijgen is nog een open vraag. Deze leergang is voor de deelnemers dus een prachtige kans om daar, met elkaar, kennis over op te doen en een mooi plan te presenteren.  Na deze leergang ga je je werk zeker anders bekijken en anders doen.

Er zijn nog drie plaatsen vrij. Met name architecten en installateurs geven we graag nog de gelegenheid zich in te schrijven.
Meer informatie? Kijk op onze website.

Terug naar overzicht