Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren, derde bijeenkomst: Architectonische en bouwfysische interventies bij verduurzaming van monumenten.

19 apr 2016

Na een bezoek aan ‘het Keunenhuis’ in de tweede bijeenkomst, stonden tijdens de derde cursusdag de ‘verduurzamings-interventiemogelijkheden’ centraal.

Architectuur en historie

Vera Franken en Stefanie Weser, van TAK Architecten, namen de deelnemers mee in een denkwijze en aanpak die recht doet aan zowel architectonische als historische kenmerken van het monument. Daaruit bleek dat het een voorwaarde is om zowel het historisch ontwerp en het gebruik, als de ontwikkeling van het monument goed te kennen. Daarna moeten de nieuwe functie-eisen nog gekoppeld te worden aan de mogelijkheden van het monument. Door het zelf doen van verschillende oefeningen pasten de deelnemers de opgedane kennis direct toe op het Keunenhuis.

Bouwfysica en isolatie

Marc Stappers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaf de deelnemers inzicht in de bouwfysische principes en de werking van verschillende isolatiemaatregelen. Hierbij spelen keuzes voor luchtdichtheid, dampdicht/dampopen het ontstaan van koudebruggen een grote rol bij een goede werking van de toegepaste maatregelen. De deelnemers kregen een goed inzicht in het bouwfysisch functioneren van het monument bij de verschillende keuzes.

De volgende bijeenkomst brengen we een bezoek aan twee historische gebouwen en behandelen we de kennismodule ‘installatietechniek, energiesystemen en bodemenergie’.

Terug naar overzicht