Landgoed Klarenbeek, 23 juni 2016: bijeenkomst Kennisnetwerk “Innovatie en duurzaamheid in de restauratie in de provincie Gelderland”.

14 nov 2016

Landgoed Klarenbeek

Het in begin van dit jaar in het leven geroepen ‘kennisnetwerk voor innovatie en duurzaamheid in de restauratie in Gelderland’ is een mix van eigenaren van gebouwd erfgoed, architecten, aannemers, installateurs, adviseurs en ambtenaren. De eerste bijeenkomst vond plaats op Landgoed Huis Schouwenburg in februari. Voor de tweede waren we te gast op landgoed Klarenbeek. Op het oude industrieel erfgoed Klarenbeek is namelijk veel aandacht voor duurzaamheid.

Terugblik op eerste bijeenkomst

Het echtpaar Krepel, al zeven generaties eigenaar van het landgoed, begon de bijeenkomst met een welkomstwoord. Daarna nam Joop van Burk de 22 leden mee terug naar de eerste bijeenkomst op Landgoed Huis Schouwenburg. Hij vertelde hoe het kernteam met de suggesties, die daar gedaan werden, aan de slag is gegaan. Daarnaast evalueerde hij de leergang ‘Innovatief en energiebesparend restaureren’ die duidelijk in een behoefte voorziet. Vooral leren en werken, in multidisciplinaire teams, aan een concrete praktijkcase, blijkt directe meerwaarde op te leveren. Een van andere zaken waarin goede voortgang geboekt is, is het ontwikkelen van een ‘kenniskaart’-systeem. Dit digitale systeem is bedoeld om elkaars kennis en ervaringen snel online te kunnen raadplegen. In een aparte blog geven we hierover meer informatie.

Themabespreking 

Belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was de bespreking van twee, door experts ingeleide,  thema’s, waar de deelnemers enthousiast hun tanden in zetten:

  1. Energievisie op Klarenbeek, met een inleiding van OOM Advies
  2. Duurzaamheid op het landgoed, met een toelichting van John Smits, rentmeester van landgoed Klarenbeek.

Het voert helaas te ver om in te gaan op de vele tips, ervaringen en visies die in de groep naar boven kwamen, maar het waren zeer nuttige discussies. Dat staat vast.

Rondleiding

Na de themabespreking volgde een rondleiding over het landgoed, bij de deurenfabriek en het meubelrestauratie-atelier waar een aantal duurzame maatregelen duidelijk zichtbaar waren. Voorbeelden waren een ketel op biomassa en de restauratie van het woonhuis met onder andere een lage temperatuurverwarming.

Afsluiting

Tijdens de afsluiting kwamen uit de groep weer veel zinvolle suggesties waarmee het kernteam voor de volgende bijeenkomst aan de slag kan. Bijzonder was de wil en de wens om, op basis van een concrete vraag of een concreet probleem van een eigenaar, gezamenlijk aan de slag te gaan om oplossingen te verzinnen. Het was duidelijk dat de deelnemers zeer positief waren over de bijeenkomst, de locatie en de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Over de thema’s Innovatie en duurzaamheid in de restauratie is men in Gelderland nog lang niet uitgepraat.

Terug naar overzicht