Kennisnetwerkbijeenkomst D&I bij Dat Bolwerck te Zutphen op 28 juni 2017

17 jul 2017

Heel verschillende onderwerpen zorgden voor een dynamische bijeenkomst van het Kennisnetwerk Duurzaamheid & Innovatie.

Dat Bolwerck in Zutphen

Op 28 juni was de bijeenkomst van het kennisnetwerk voor duurzaamheid en innovatie (D&I) in de restauratie in Dat Bolwerck, een kunstcentrum in het centrum van Zutphen. Gebouwd in 1549 als woon/werkhuis, raakte het langzaam in verval totdat in 1939 een eerste, en in 2014 een tweede restauratie het in oude glorie herstelde. Twee netwerkleden, Silvia Heyl en Jos Dijkman, beiden betrokken bij dit project, lichtten de duurzame restauratie van Dat Bolwerck toe.

Kennis, ervaring en toekomstvisie

Drie andere netwerkleden, Silvester Veldhoven, Ron van Wijk en Ger van Driesten, gaven vervolgens een korte pitch over hun kennis, ervaring en inbreng in het netwerk. Ook lichtten zij toe welke meerwaarde zij zien voor nu en de toekomst van het kennisnetwerk.

Kenniskaarten

Na de presentaties was het tijd om aan de slag te gaan met het digitaal invullen van de zogenaamde kenniskaarten, waarover we al eerder schreven. Op deze kenniskaarten wordt een innovatie/project met betrekking tot duurzaamheid in de restauratie zichtbaar gemaakt. Ze zijn gekoppeld aan de website van het Gelders Restauratie Centrum (GRC), zodat leden ook in de digitale omgeving kunnen zien welke kennis en ervaring in het netwerk aanwezig is. Als gevolg van de recente overgang van de website naar een ander content managementsysteem, liet de techniek ons helaas enigszins in de steek. Daardoor konden we met de kenniskaarten alleen een begin maken. Het GRC werkt nu, samen met de webbouwer, hard om de techniek achter de kenniskaarten in orde te krijgen, zodat het binnen afzienbare tijd wel goed werkt.

Multidisciplinair advies

Tenslotte gaf Leo Lussenburg een korte toelichting op het pilotproject Weduwenhofje te Elburg. Hij is in dit project, samen met vier andere leden van het netwerk, bezig met een vraag van een monumenteneigenaar. Zij vormen een multidisciplinair team dat bekijkt hoe ze het best een advies over dit monument kunnen geven. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is het nadrukkelijk het doel zoveel mogelijk te leren van het proces om te komen tot een gezamenlijk gedragen advies.

Joop van Burk, directeur van het GRC, sloot deze veelzijdige bijeenkomst af, waarna er ruimte was om na te praten en te netwerken.

Terug naar overzicht