Kennisnetwerk D&I, 13 februari 2019: Energiescans bij monumenten

19 feb 2019

Met zo’n 40 aanwezigen was het weer een goed bezochte bijeenkomst van het ‘kennisnetwerk voor duurzaamheid en innovatie in de restauratie’ (Kennisnetwerk D&I) op 13 februari jongstleden. Belangrijkste onderwerpen waren energiescans en klimaattafels.

Pilotproject ‘energiescans’

Joop van Burk, directeur van het GRC, heette eerst iedereen welkom op de nieuwe locatie van het GRC op Arnhems Buiten. Peter Ballast en Martijn Haitink lichten daarna een pilotproject toe:  ‘Energiescans bij monumenten voor de gemeenten Oost Gelre, Aalten en Winterswijk’.
Peter Ballast vertelde vanuit het perspectief van de opdrachtgever, de gemeente Oost-Gelre, hoe de pilot is opgezet en wat de gemeenten ermee willen bereiken. Zo gaf hij aan vooral uit deze pilot te willen leren, een beter beeld van de monumenten te krijgen en meer grip te krijgen op de vraag of overheden maatregelen aan monumenten zouden moeten subsidiëren.
Martijn Haitink van ‘Huis en Erfgoed collectief’ schetste in zijn presentatie de opzet en werkwijze van de energiescans, die hij samen met het Gelders Genootschap heeft uitgevoerd. Enkele resultaten en opvallende zaken van de 67 objecten lichtte hij toe. Zo blijkt het voor veel van de monumenten goed mogelijk enkele labelstappen te maken. Een andere conclusie is, dat monumenten maatwerk zijn en dat het werken met kengetallen voor bepaalde type monumenten niet opgaat.

Veel vragen

Uit de groep van zo’n 40 aanwezigen kwamen dan ook veel vragen over de aanpak en de resultaten. Die vragen betroffen vooral  wat je nu met de energiescans zou kunnen of willen en hoe je als gemeente monumenteneigenaren kunt helpen bij het vervolg; de uitvoering van verduurzaming van hun monumenten? De deelnemers dachten hierbij ook voorzichtig na over hoe het Netwerk D&I daar een rol in zou kunnen nemen.

Klimaattafel Gebouwde omgeving  Klimaatakkoord

Afsluitend gaf Martijn Haitink nog een korte indruk over de stand van zaken van de klimaattafels van het Klimaatakkoord. Hij is betrokken bij een werkgroep behorende bij de Sectortafel Gebouwde omgeving, waaronder de erfgoedsector valt. De erfgoedsector zal invulling moeten geven aan de te behalen CO2-besparing (40% in 2030). Om dit te kunnen doen zal de sector de komende jaren onder andere moeten zorgen voor een helder beleid en goede scholing zodat er een duidelijke richting en voldoende vakkundige personen zijn om hier invulling aan te kunnen geven.
Na de afsluiting door Joop van Burk was er ruimte was om na te praten en te netwerken, onder het genot van een kopje soep en een broodje.

Terug naar overzicht