‘Kenniskaart’-knop op de website voor leden van het kennisnetwerk ‘Innovatie en duurzaamheid’.

9 jul 2016

Sinds kort staat op de site van het GRC rechtsboven op de homepage een knop ‘Kenniskaart’. Dit is een digitaal informatiesysteem, dat helpt de aanwezige kennis over duurzaamheid en innovatie ook digitaal te ontsluiten. Vooralsnog worden die kenniskaarten alleen toegankelijk voor de leden van het Kennisnetwerk ‘Innovatie en duurzaamheid in de restauratie in de provincie Gelderland’. De bedoeling is, dat ‘de Kenniskaart’ kort na de zomer online komt.

Doel

‘De Kenniskaart’ is bedoeld als een eerste informatiebron over een advies, uitgevoerde innovatie of duurzame techniek. Voor nadere informatie kan men elkaar daarna opzoeken. Op dit moment is de opzet en vorm in grote lijnen gereed. De kenniskaarten worden op de website van het GRC geplaatst. Het invullen gebeurt digitaal via de het kopje ‘Kenniskaart’, rechtsboven op de homepage van het GRC. De netwerk-leden is gevraagd hiermee snel te beginnen, zodat de aanwezige kennis steeds inzichtelijker wordt en de leden elkaar steeds makkelijker en beter kunnen vinden.

Opzet

Mede-ontwikkelaren Harm Luisman en Marjo van Gennip hebben voor de leden een korte handleiding geschreven. Zij geven aan dat de Kenniskaart uit twee delen bestaat; een deel waarin je NAW-gegevens kunt invoeren en een deel waar informatie over een project kan worden gegeven. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de toepassing van duurzame bouwmaterialen, over de aanleg van een biomassa-systeem of het gebruik van flexibele infrarood-matten. Maar natuurlijk zijn er legio andere mogelijkheden. De bedoeling is te leren van elkaars ‘best practices’ en niet weer zelf het wiel uit te vinden. Zo kan het kennisnetwerk het leereffect enorm versnellen.

Bredere kring

Op termijn zou deze informatie ook voor eigenaren van gebouwd erfgoed beschikbaar kunnen komen. Maar eerst moeten we in kleinere kring ervaring opdoen, evt. bijstellen en de kinderziektes eruit halen.

Terug naar overzicht