Kennis & Kunde-bedrijven bijeen op kasteel Doorwerth: provinciebeleid, duurzaamheid en gebrek aan stageplaatsen.

19 mei 2017

Half mei kwamen, op uitnodiging van Monumentenwacht Gelderland en het Gelders Restauratie Centrum,  62 genodigden (voornamelijk Kennis en Kunde-bedrijven) bijeen op kasteel Doorwerth om met elkaar over een aantal onderwerpen van gedachten te wisselen. Duurzaamheid was de rode draad.

Erfgoedbeleid provincie

Jos van de Zande van de  provincie Gelderland gaf een toelichting op het nieuwe erfgoedbeleid van de provincie. Ook de komende beleidsperiode wordt er weer flink geïnvesteerd in restauratie en onderhoud van monumentale gebouwen. Voor het eerst wordt nu het verkrijgen van subsidie afhankelijk gesteld van het inschakelen van een deskundig bedrijf via de ‘Kennis en Kunde’-regeling van ‘De Gelderse Voet’ of ERM- certificering. Daarnaast wordt het werken met leerwerkplekken verplicht gesteld.

Duurzaamheid centraal

Ernst van der Grijp (Monumentenwacht)  benadrukte de veranderingen en doorontwikkeling in de ‘Kennis en Kunde’-regeling door meer accent te leggen op opleiden en op het thema duurzaamheid. Joop van Burk (GRC) en Klaas Boeder(restauratie-adviseur en docent) gingen in op de vernieuwde restauratie-opleiding in Nederland. Vanaf september 2017 wordt de opleiding ‘specialist restauratie timmeren/metselen’ door het GRC en het Graafschap College aangeboden als brancheopleiding ( praktijkgericht) of als MBO 4 opleiding ( praktijkgericht + algemene vakken). En ook het GRC zelf houdt zich intensief bezig met het thema duurzaamheid: er worden netwerkbijeenkomsten gehouden, er is een Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren, en ook legt het GRC kennis en kunde op het gebied van duurzaamheid vast in zogenoemde ‘kenniskaarten’ op haar website.

Gebrek aan leerlingen i.p.v. stageplaatsen

Een en ander leidde tot een uitgebreide discussie waarin de gedeelde zorg over het gebrek aan leerlingen centraal stond. Was een jaar geleden nog het gebrek aan stageplaatsen een hot item, nu is de branche naarstig op zoek naar gemotiveerde leerlingen. Betrokken partijen gaven aan dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is om jongeren in een vroeg stadium al te interesseren voor het restauratievak en dat de financiering van het onderwijs anders en beter geregeld moet worden. Hierover werd nog uitgebreid nagepraat met een hapje en een drankje op een zonnige namiddag/avond! Wordt vervolgd.

 

Terug naar overzicht