KaDEr krijgt eigen tab op website Erfgoed Alliantie.

21 mei 2021

In de Erfgoed Alliantie werken zes partners, waaronder opdrachtgever de provincie Gelderland, eendrachtig samen om de instandhouding van ons mooie, Gelderse erfgoed te borgen en te stimuleren. Tot eind dit jaar werken we, als onderdeel daarvan, in KaDEr samen met de TU Delft in de zogenoemde ‘Living Labs’. Alle waardevolle informatie die daaruit voorkomt is vanaf nu ook te vinden op de website van de Erfgoed Alliantie.

Erfgoed Alliantie

In de Erfgoed Alliantie werken het GRC en vijf partners samen. Dat zijn de provincie Gelderland, de Vereniging Gelders Genootschap, Stichting Monumentenwacht Gelderland, Stichting Oude gelderse Kerken, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en het GRC. Het gezamenlijk doel is de instandhouding van het Gelders Erfgoed. De site is bedoeld voor eigenaren van monumenten, ondernemers, gemeenten en erfgoed-vrijwilligers en moet helpen informatie te vinden over zaken als financiering, regelgeving, onderwijs en duurzaamheid. In dat kader heeft ook de TU Delft een belangrijke rol toebedeeld gekregen in KaDEr  ;-).

KaDEr en Living Labs

De afkorting staat voor ‘Karakteristiek en Duurzaam Erfgoed’. Binnen het project werken medewerkers van de provincie, de TU Delft, de Alliantiepartners en tientallen studenten intensief samen met monumenteigenaren, gemeenten en waterschappen, onderwijs en bedrijfsleven. Een van de eerste deelprojecten was de erfgoedwerkplaats Zutphen, waarvan de informatie via onze website nog steeds beschikbaar is. De deelprojecten heten ‘Living Labs’. Het zijn locaties  -onder andere de Erfgoedwerkplaats Reuversweerd  waar restauratie en onderzoek in de praktijk plaatsvindt. Hier werken studenten, onderzoekers en eigenaren samen aan duurzame plannen voor het erfgoed.

Tot en met 2021, maar informatie blijft beschikbaar

Tijdens KaDEr is al veel aandacht besteed aan het werven van nieuwe vakmensen en het positioneren van het restauratievak als een modern beroep waarin nieuwe technieken en oude restauratiemethoden samensmelten. Met het project stimuleren we monumenteigenaren het gebouwde erfgoed duurzaam in stand te houden met respect voor de monumentale waarden, de economische én de maatschappelijke functie van erfgoed. Het eindigt officieel eind dit jaar. Diverse resultaten zijn en worden vertaald naar het erfgoedbeleid van de provincie Gelderland. Alle onderzoeksresultaten, werkmethoden en opgedane kennis zijn beschikbaar via het portal. We blijven we je daarover informeren.

Zie alle informatie op de website van de Erfgoed Alliantie

Terug naar overzicht