Jongeren gezocht die willen werken in de mooie restauratievakken.

8 nov 2019

Provincie Gelderland wil meer aandacht voor de mooie restauratievakken. Daarom is vanaf woensdag 6 november de expositie ‘Meester en Gezel: ieder zijn vak’ in het provinciehuis in Arnhem te zien. Het doel van de tentoonstelling is om kinderen en jongeren enthousiast te maken voor een ambacht in de restauratie.

Jonge vakmensen

Op dit moment dreigt veel kennis en kunde van de restauratie-ambachten verloren te gaan. De uitstroom van ervaren ambachtslieden, die met pensioen gaan, is veel groter dan de aanwas van jongeren.
Daardoor dreigt een tekort  te ontstaan aan vakmensen in de restauratiesector, zoals bijvoorbeeld restauratietimmerlieden, – metselaars, -stukadoors en -dakdekkers. Dat betekent ook, dat de instandhouding van monumenten onder druk komt te staan.

Oude rotten

Dat is doodzonde, vindt Gelders gedeputeerde Peter Drenth, die de tentoonstelling op 6 november opende. Drenth: ‘We moeten jonge mensen laten zien hoe leuk het restauratiewerk is. En hoeveel je als jonge gezel kan leren van de oude rotten in het vak. Ik hoop dat we daar met deze tentoonstelling een bijdrage aan kunnen leveren’.

Onderwijsproject

De tentoonstelling Meester en Gezel is in opdracht van het Gelders Restauratie Centrum gemaakt, in samenwerking met Provincie Gelderland, programma’s Cultuur & Erfgoed en Onderwijs & Arbeidsmarkt, en de gemeente Winterswijk.  Het Gelders Restauratie Centrum, dat zich sinds  jaar en dag inspant voor een behoorlijke aanwas van vaklieden, gaf daarom opdracht voor deze mobiele tentoonstelling, die de vorm heeft gekregen van een werkbank. Die was de afgelopen maanden al te zien in de Jacobskerk in Winterswijk. Vanuit deze expositie werken de partners intensief samen om de belangstelling voor het restauratieambacht en opleiding te vergroten. Zo is bijvoorbeeld ook het project KaDEr (Karakteristiek Duurzaam Erfgoed), een samenwerkingsproject tussen de provincie Gelderland, de TU Delft en de Gelderse Erfgoedalliantiepartners, gekoppeld aan de expositie. Daarnaast komt er een onderwijsproject voor kinderen in groep 7 en 8 van de basisschoolop het Landgoed Reuversweerd. Het Gelders Restauratie Centrum ontwikkelt dit project voor de tweede helft van dit schooljaar.

Mobiele expositie

De expositie is van 6 tot en met 13 november te zien op de Binnenhof van het provinciehuis, markt 11 te Arnhem. Na 13 november zal hij te zien zijn in de Eusebiuskerk in Arnhem.

Terug naar overzicht