Jaarverslag 2023: Aanhoudend tekort aan vakmensen in de restauratiebranche, Intensieve samenwerking in de aanpak en meer ruimte voor innovaties.

26 apr 2024

Het GRC heeft haar Jaarverslag over 2023 aangeboden aan de provincie Gelderland. Ondanks de intensieve samenwerking, met steeds meer partners en op steeds meer fronten, blijft het gebrek aan instroom en doorstroom van vakmensen onverminderd groot. Alleen samen kunnen we het tij keren. Het GRC ontwikkelt daartoe graag nieuwe initiatieven, want ‘zonder vakmensen geen monumenten’. Daarnaast komt er, zeker bij het GRC en haar kennisnetwerk, steeds meer nadruk op verduurzaming van monumenten en andere innovaties die essentieel zijn voor een gezonde toekomst van ons gebouwd erfgoed.

Contouren uit ‘Cultuurhistorie is mensenwerk’.
Het hart van het verslag over 2023 wordt gevormd door drie ‘contouren’. Dat zijn de belangrijkste aandachtsgebieden uit het beleidsplan ‘Cultuurhistorie is mensenwerk’, Contourennota Gelders Restauratie Centrum 2023-2027. Dit beleidsplan sluit aan bij, en actualiseert, het in 2019 vastgestelde Aanvalsplan Vakmanschap.

1. Opleidingen zonder drempels
Hier lag, ook in 2023, het zwaartepunt van de werving van nieuwe studenten voor de verschillende opleidingen. De opleidingen waren o.h.a. goed gevuld, maar het had zeker beter gekund. Drempels waren ook dit jaar weer het gebrek aan begeleidingscapaciteit van stagiairs bij de werkgevers en verschillende (financiële) problemen rond zij-instromers. Zeker 100 geïnteresseerden zijn daardoor niet gestart. Dit onderwerp blijft onze voortdurende aandacht hebben.

2. Ruimte voor vakmanschap, maatwerk en flexibiliteit
Hoofdgroepen in deze contour zijn overheid, ondernemers en onderwijs. Het GRC spant zich maximaal in voor het waarborgen van de O van onderwijs, in 2023 met medewerking van Onderwijs en Arbeidsmarkt van de provincie. Ook hebben we ons aangesloten bij de ‘Stichting Go Go’ (Gelderse Opleidingsbedrijven Gebouwde Omgeving). Samen pakken we uitdagingen aan als (zij)instroom, opleidingen en PR. Wij streven ernaar in ons onderwijs maatwerk te bieden, omdat we merken dat daaraan steeds meer behoefte is. Ook maken we werk van advies aan Kennis en Kunde-bedrijven op het gebied van opleiden en bijscholen van personeel. Zorgpunt blijft capaciteit en kwaliteit van gemeenten om cultuurhistorisch beleid te maken en uit te voeren.

3. Ruimte voor innovatie en cross-overs
Restaureren vraagt steeds meer een integrale inzet van verschillende disciplines (cross-overs), nieuwe technieken en materialen (zoals bio based). Het kennisnetwerk Duurzaamheid & Innovatie houdt zich daar intensief mee bezig, door leden te stimuleren kennis te delen (o.a. door kenniskaarten), door informatie uit te wisselen en door bijeenkomsten te organiseren. Leden zijn professionals uit de monumentensector. Hun aantal is in 2023 gegroeid tot 250, omdat inmiddels ook alle gemeenten hierbij zijn aangesloten. Een zo divers mogelijk samengesteld ‘kernteam’ zorgt voor actuele onderwerpen voor de bijeenkomsten. De reacties van de leden zijn over het algemeen zeer positief.

Dit blog geeft alleen de hoofdpunten uit het jaarverslag weer. We deden natuurlijk veel meer. Wilt het hele Jaarverslag eens rustig doorlezen?
Download hier de PDF.

Terug naar overzicht