Inspraak van GRC en MWG in Statencommissie BOC; teruglopende kwaliteit in de restauratiebouw, nieuwe uitdagingen en noodzakelijke nieuwe huisvesting

4 nov 2017

Op 18 oktober jongstleden sprak Bert Berghoef, voorzitter van het Gelders Restauratie Centrum (GRC), mede namens de Monumentenwacht Gelderland (MWG), in bij de Statencommissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur (BOC). Hij vroeg in zijn bijdrage aandacht voor het teruglopen van de kwaliteit in de uitvoering en het grote gebrek aan leerlingen in de restauratiebouw. In een aanvullende email aan de Commissie vroegen GRC en MWG tevens aandacht voor de nieuwe uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien en vooral ook voor het mogelijk maken van een nieuwe huisvesting.

Nieuwe huisvesting noodzakelijk

De MWG en het GRC behoren tot de basisinfrastructuur (Beleef het mee, 2017-2020, het beleidsprogramma van de provincie) van het erfgoedbeleid van de provincie Gelderland. Die heeft hiermee een in Nederland unieke infrastructuur; niet voor niets willen andere provincies het Gelderse model navolgen. Om die kerntaken en nieuwe uitdagingen, die zich in de toekomst zullen aandienen, het hoofd te bieden, vroeg de heer Berghoef de Statencommissie om haar medewerking te verlenen aan een aansprekende locatie waar het GRC en de MWG in de nabije toekomst hun intrek kunnen nemen. Het GRC zit nu namelijk tijdelijk ‘anti-kraak’ op Buitenplaats Koningsweg 23A in Schaarsbergen en moet daar in de loop van 2018 uit. De MWG zit in een, niet tot de verbeelding sprekend, bedrijfspand in Doorwerth en heeft daarnaast een bouwfragmentendepot in de Betuwe. GRC en MWG zien grote meerwaarde in een gezamenlijk huisvesting, omdat er veel synergie is tussen beide organisaties. Vanuit één locatie kunnen verschillende doelgroepen bediend worden en kan het delen van kennis en kunde en het opleiden een nieuwe impuls krijgen. Bovendien is dit een belangrijke stap in de groei naar een Erfgoedalliantie-ontwikkeling zoals door de provincie wordt gestimuleerd en geïnitieerd.

De Zoetenlaboratorium

Die aansprekende locatie is er in de vorm van het De Zoetenlaboratorium op ‘Arnhems Buiten’, het voormalige KEMA terrein. Het laboratorium is nu een incourant Rijksmonument, dat al zo’n 10 jaar leeg staat. Het is aannemelijk dat we dit gebouw voor een symbolisch bedrag in eigendom kunnen krijgen. De gevraagde financiën zijn dus alleen noodzakelijk voor de herbestemming van het monument. Via een beheersstichting wordt voor een sluitende exploitatie gezorgd. GRC en MWG vragen van de provincie een restauratiesubsidie in de vorm van een begrotingssubsidie om de investering in het De Zoetenlaboratorium mogelijk te maken. Door het gebouw op te knappen en te herbestemmen wordt waarde gecreëerd en zal op termijn de verkoopwaarde naar verwachting de gedane investeringen overtreffen. Het is dus niet alleen een kwestie van het behoud van een rijksmonument en het faciliteren van een hechte samenwerking van twee organisaties die essentieel zijn voor het provinciale erfgoedbeleid, maar ook een kwestie van goed rentmeesterschap voor Gelderland.

 

Terug naar overzicht