Inspiratie-bijeenkomst voor de gezamenlijke campagne ‘Ieder zijn vak’ van het Gelders Restauratie Centrum (GRC) en de Monumentenwacht Gelderland (MWG)

6 dec 2019

Op 26 november waren overheidsvertegenwoordigers, opleidingsorganisaties en  bedrijven uit de Gelderse restauratiesector door het GRC en de MWG uitgenodigd op Arnhems Buiten. We stelden de nieuwe directeur van het GRC aan hen voor, hielden de campagne ‘Ieder zijn vak’ ten doop en gingen in gesprek  over de toekomst van de restauratiesector.

Actualiteiten en nieuwe directeur GRC

De opkomst was goed met ca. 40 restauratieaannemers, ambtenaren en opleiders. Ernst van der Grijp (MWG) en Joop van Burk (GRC) schetsten eerst een aantal actualiteiten, en Jan Gersen werd voorgesteld als nieuwe directeur van het GRC per 1 januari 2020. (Daaraan besteden we later meer aandacht op deze website en in een nieuwsbrief.)  GRC en MWG hielden daarna de trailer en ‘de signatuur’ (het beeldmerk) voor de campagne ‘ieder zijn vak’ ten doop. Het motto daarvan, ‘op zoek naar de nieuwe restauratiespecialist’, was de rode draad voor de rest van de avond.

Presentatie en prioriteiten

Ieder jaar is er in het Gelderland behoefte aan 70 nieuwe restauratiespecialisten. Dat wordt echter bij lange na niet gehaald. In de afgelopen 7 jaar zijn er 76 opgeleid via de reguliere Gelderse opleiding. Op zich is dit een mooi aantal, maar het is nog lang niet genoeg. Om dit probleem aan te pakken presenteerde Joop van Burk, in het kader van de campagne ‘Ieder zijn vak’, een zestal doelen en vertaalde deze in prioriteiten voor Onderwijs, Overheid en Opleiders:

  • Voor het onderwijs (GRC) waren dit de start van een nieuwe opleiding op MBO-3 niveau, gebruik maken van restauratieprojecten als opleidingslocaties en een mobiele tentoonstelling met lespakket. Daarnaast willen GRC en MWG de Kennis & Kunde bedrijven ondersteunen met een gestructureerd personeelsbeleid
  • De overheid werd opgeroepen 1% van de restauratiesubsidie te reserveren voor onderwijsdoeleinden en werkgevers te verplichten datzelfde te doen met 1% van hun aanneemsom. Daarnaast zou zij  subsidiegelden zo moeten inzetten, dat zij bijdraagt aan de continuïteit voor het bedrijfsleven en ondersteunende instellingen als het GRC en MWG.
  • Bij de ondernemers gaat het om een duurzaam personeelsplan met leeftijdsbewust personeelsbeleid, het inzetten van ouderen als ambassadeur voor het vakmanschap en als begeleider van jongeren (meester-gezel). Daaraan gekoppeld is het aanbieden van stageplaatsen essentieel.

Sessie effectief onderhandelen:  

Een ander deel van de avond was gewijd aan de vaardigheden die essentieel zijn voor een gezond personeelsbeleid, nl.  effectief onderhandelen en goed communiceren.  Daarover gingen twee acteurs in gesprek met de zaal. Zij kropen eerst in de huid van een oude en jonge restauratiespecialist. De oude rot  was kritisch op ‘de jeugd van tegenwoordig’ en de jonge ambachtsman vond de oude garde maar stoffig en saai. Dat bleek voor de zaal, gezien de interactie met de acteurs, heel herkenbaar en verhelderend. De tweede dialoog was die tussen een werkgever en een oudere werknemer, met rugklachten, die tegen zijn zin een leerling moest opleiden. Dat gesprek liep natuurlijk helemaal vast, waarop de aanwezigen werd gevraagd om de baas advies te geven. Op veel verschillende niveaus en vanuit allerlei invalshoeken reageerden de genodigden, wat voor de te voeren campagne veel waardevolle informatie opleverde.

Follow up

GRC en MWG hebben goed geluisterd naar de meningen, de op- en de aanmerkingen van de aanwezigen en zullen in de eerste helft van 2020 bij de Gelderse restauratiebedrijven aankloppen om in gesprek te gaan over het werven van leerlingen en  een passend personeelsbeleid  voor een duurzaam levensvatbare restauratiesector.

Wilt u meer weten over de plannen en wat die voor u of uw bedrijf kunnen betekenen?
Bel met Jan Gersen: 06 10652396   of stuur een email naar: info@geldersrestauratiecentrum.nl

Een kleine verzameling foto’s van de bijeenkomst vind u op de foto/video-pagina

Terug naar overzicht