Hoorzitting PS Gelderland over beleidsprogramma Cultuur en erfgoed 2017 – 2020

14 jun 2016

Op woensdag 8 juni 2016 hield de Statencommissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Erfgoed van de provincie Gelderland, een hoorzitting ter voorbereiding op vaststelling van het nieuwe beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017-2020.

Bert Berghoef, voorzitter van het bestuur van de stichting Gelders Restauratie Centrum, maakte van de gelegenheid gebruik om de rol van het GRC te benadrukken waar het gaat om opleiden, werkgelegenheid, duurzaamheid, innovatie en samenwerking binnen de erfgoedsector. Om de ambities waar te maken in de komende beleidsperiode is een stevige financieringsbasis vanuit de provincie nodig. Berghoef, in het dagelijks leven burgemeester van de gemeente Aalten, prees de provincie voor de langdurige, actieve en betrokken inzet op het gebied van behoud en bescherming van het cultureel erfgoed. Op 29 juni 2016 zullen Provinciale Staten het nieuwe beleid vaststellen. Met spanning wachten we de uitkomst af!

Terug naar overzicht