Het onderwijsaanbod: vernieuwing en onderzoek

21 sep 2017

In het nieuwe onderwijsjaar kijkt het GRC nauwlettend naar de toekomst. We presenteren nieuwe opleidingen en doen onderzoek naar hoe het nog beter kan. Maar om misverstanden te voorkomen: voor onze huidige leerlingen verandert er niks.

Oude MBO 3 en nieuwe MBO 4

De vakantieperiode zit er weer op en dat betekent natuurlijk dat onze opleidingen en cursussen weer van start gaan. Helaas kunnen we een nieuwe opleiding op MBO 3-niveau in het nieuwe jaar niet meer aanbieden, omdat het ministerie van OCW dit niet meer bekostigt. We hebben, na rijp beraad en om verwarring te voorkomen, besloten de lopende opleiding, op MBO 3-niveau gewoon eerst af te maken en dus niet te vermengen met de nieuwe ‘specialist restauratie op MBO 4 niveau’.
Vanaf 2018 gaan we dan van start met de nieuwe opleiding. Deze ‘Specialist restauratie timmeren/metselen MBO 4’ bieden we, in samenwerking met het Graafschap College in Doetinchem, in twee vormen aan:

1.  De volledige MBO-4 opleiding: met het volledige vakkenpakket (d.w.z. inclusief de generieke vakken) kan een MBO-4 diploma worden behaald. De vaklessen worden in Arnhem bij het GRC gegeven. De generieke vakken Nederlands, Engels, rekenen en het keuzedeel worden bij het Graafschap College in Doetinchem gegeven. Je bent dan, gedurende twee schooljaren, twee avonden per week actief.

2. Branchediploma: Je kunt er ook voor kiezen alleen de vaklessen in Arnhem bij het GRC te volgen, op één avond in de week gedurende twee schooljaren. Dan kun je de opleiding afsluiten met een branchediploma van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen. (‘Specialist restauratietimmeren of -metselen niveau 4’)

We hopen en vertrouwen erop, dat we in september 2018 met een volle klas kunnen beginnen!

Onderzoek naar een toekomstbestendiger onderwijsaanbod

In opdracht van het GRC wordt op dit moment tevens een onderzoek uitgevoerd onder de Kennis-en-Kunde-bedrijven in Gelderland. We laten onderzoeken hoe zij aankijken tegen het huidige onderwijsaanbod en hoe we dat toekomstbestendiger kunnen maken; meer vraaggericht i.p.v. aanbodgericht. In oktober wordt dit onderzoek afgerond en daarna presenteren we de uitkomsten en aanbevelingen aan de bedrijven. Ook hierover houden we u dus binnenkort op de hoogte.

Terug naar overzicht