Het kennisnetwerk Duurzaamheid & Innovatie op onze website

19 nov 2020

Eind september hebben we onze website een facelift gegeven. Het GRC heeft daarbij o.a. twee belangrijke onderwerpen aan de website toegevoegd, nl.  ‘Advies’ en ‘Duurzaamheid & Innovatie’. Op de adviesfunctie komen we later terug. Hieronder een bijdrage over duurzaamheid van Marjo van Gennip, die voor GRC en de Monumentenwacht Gelderland de kar trekt van het Kennisnetwerk Duurzaamheid & Innovatie (D&I).

Het kennisnetwerk Duurzaamheid & Innovatie van het GRC en MWG

Het kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie (D&I) wordt, sinds 2016, gevormd door professionals die beroepshalve met monumenten bezig zijn. Het algemene doel is kennis over duurzaamheid en innovatie bij monumenten zoveel mogelijk met elkaar te delen en van elkaar te leren. Hierdoor kunnen we de verduurzaming van monumenten versnellen. Dat is voor iedereen belangrijk; opdrachtgevers, opdrachtnemers én de maatschappij.

Opzet: kennis delen, thema’s belichten en elkaar ontmoeten

Het GRC staat, samen met Bureau MVG Duurzaam Perspectief, aan de wieg van het kennisnetwerk D&I. Uitgangspunt was een ‘open minded’-kennisnetwerk te creëren, waarin men zich vrij voelt kennis te delen, waar opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar ontmoeten en waarin belangrijke thema’s op het gebied van duurzaamheid en innovatie, liefst met praktijkvoorbeelden, worden belicht. Dit doen we in bijeenkomsten én aan de hand van zogenoemde ‘digitale kenniskaarten’ op de website van het GRC. Een kernteam bepaalt de koers. Het bestaat uit acht personen en is een afspiegeling van het ledenbestand. Er zitten dus zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in. Dat maakt het een sterke combinatie.

MVG Duurzaam Perspectief

Adviesbureau MVG Duurzaam Perspectief houdt zich op allerlei manieren met duurzame ontwikkeling bezig. Denk aan de implementatie van duurzaamheid bij bedrijven en organisaties (zoals een Duurzame Agenda), het verbinden van diverse partijen om duurzaamheid te versnellen en het leveren van inhoudelijke expertise over bijvoorbeeld de energietransitie en de gebouwde omgeving. Zij doet dit door onder andere bijeenkomsten, presentaties, onderzoek en het initiëren van nieuwe projecten, in nauwe samenwerking met partijen uit haar grote netwerk.

Het huidige netwerk

Het kennisnetwerk bestaat, eind 2020, uit zo’n 130 professionals uit de monumentensector. De grote diversiteit binnen het ledenbestand bevordert ook de diversiteit aan kennis. Vanuit al die verschillende invalshoeken ontstaan eerder nieuwe kansen en worden creatieve ideeën makkelijker geboren. In een bijeenkomst, veelal op het project zelf, belicht een expert bijvoorbeeld de toepassing van een bepaald techniek en bespreekt de eigenaar van het monument zijn ervaringen daarmee. Voorbeelden daarvan zijn duurzame verfsystemen, infraroodverwarming, energie en isolatie.

Corona maakt het moeilijker, maar niet onmogelijk

Vanwege het coronavirus is het op dit moment helaas niet mogelijk fysieke bijeenkomsten voor het kennisnetwerk te organiseren. Zo hebben we in maart van dit jaar ‘isolatie van de buitenschil bij monumenten’ moeten afblazen. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. We proberen nu de ‘kenniskaarten’, die in te zien zijn via de website, snel uit te breiden en we gaan we de grote kennis en ervaring bij de leden beter zichtbaar maken door interviews in het netwerk te delen.

Terug naar overzicht