Het GRC breidt haar cursusaanbod over historisch groen uit; nieuwe cursus over ‘Stinzenplanten’.

10 dec 2018

Ze zijn geweldig populair en worden gezien als typisch Nederlands; krokus, sneeuwklokje en anemoon. Maar het zijn eigenlijk exoten, die vanaf de 16de eeuw in Nederland zijn geïmporteerd. Het GRC organiseert in april 2019 voor professionals een dag-cursus over stinzenplanten.

Stinzenplanten?

Op veel landgoederen en buitenplaatsen wordt het voorjaar ingeluid door de rijke bloei van de stinzenflora. Die aanduiding komt van het woord ‘Stins’, dat stenen huis betekent. Daarmee werden woningen van adelijke of aanzienlijke heren, voornamelijk in Friesland, Groningen en het aangrenzende deel van Duitsland, bedoeld.  In 1932 beschrijft heemkundige J. Botke de beplanting rond de Friese Schierstins te Veenwouden. Hij introduceert daarmee de term stinzenplanten.

Soorten planten

Tegenwoordig bedoelen we vooral bol-, knol- en wortelgewassen die vanaf de 16de eeuw zijn (en worden) aangeplant op buitenplaatsen, kastelen, oude boerenhoeven, pastorietuinen en aanverwante omgevingen. Ze worden beschouwd als een cultuur-historisch onderdeel van de Nederlandse flora. Vanaf de 16de eeuw begonnen de bewoners van de Stinzen exotische bloemen te importeren en in hun landschapstuinen en parken aan te planten. Vooral in de 18de eeuw neemt het gebruik echter enorm toe. Het zijn soorten als krokus, bostulp, anemonen, Lelietje-van-dalen, sneeuwklokje, narcis en aronskelk. De volledige lijst is echter veel langer en er hoort een zo mogelijk nog langere lijst ‘bijgoed’ bij.

Behoefte aan aparte cursus

In bijna alle historische tuinen en parken worden stinzenplanten gebruikt en gewaardeerd. Daarom heeft het GRC besloten aan deze flora-groep een aparte cursus van een dag te wijden, bestemd voor professionals; hoveniers, tuinbazen en beheerders. De eerste cursus staat gepland op 11 april 2019.

Locatie, inhoud, docenten en kosten

De dag begint met een introductie op de historie van het prachtige kasteel Hackfort, waar de cursus wordt gehouden. Daarna gaan de docenten in op de geschiedenis van stinzenplanten, het herkennen daarvan, veel toegepaste en mogelijke combinaties, ecologische voorwaarden en historische standplaats. Ook de ins en outs van instandhouding en onderhoud worden natuurlijk behandeld. De docenten zijn ecologisch en historisch-groenadviseur Ruurd van Donkelaar en tuin- en landschapsarchitecte en tuinhistorica, Trudi Woerdeman. De deelnemers ontvangen ook haar  Praktijkboek ‘Tuinieren met Stinzenplanten’. De kosten zijn  € 300,- ex BTW. In sommige gevallen is hiervoor een subsidie beschikbaar. Kijk voor nadere informatie op de website. Daar vindt u ook het aanmeldingsformulier.

Terug naar overzicht