Het gaat goed met onze twee- en driejarige opleidingen. Helpt u ons die nog beter te maken?

25 nov 2020

In de vorige blog gaven we een overzicht van alle opleidingen en cursussen die gelukkig, met wat aanpassingen, allemaal doorgaan. Hier gaan we wat nader in op de tweejarige opleiding Specialist Timmeren /Metselen op MBO-4 niveau en de driejarige opleiding Hout & Restaratie Techniek.

Opleiding Specialist Restauratie Timmeren/metselen

De eerste lichting van de Opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen MBO-4 heeft de opleiding succesvol afgerond. We konden natuurlijk geen feestelijke bijeenkomst houden, en dat vinden we jammer, want de studenten hadden dat wel verdiend. Maar, in overleg met onze opleidingspartner NCE, broeden we op een andere manier om de diploma-uitreiking wat extra cachet te geven. Daarvan houden we u op de hoogte.

Opleiding Hout & Restauratie Techniek (H&RT)

Een van de vier vrouwelijke studenten van de opleiding H&RT, Gerbrich Koers, loopt stage bij gespecialiseerd timmerbedrijf Hekkers & Van ’t Spijker, dat ook de houten lift van Landgoed Reuversweerd onder handen neemt. Dat is een prachtige restauratieklus, waaraan zij, zegt ze lachend, “natuurlijk nog niet mag meewerken. Ik moet eerst de handvaardigheden onder de knie krijgen en een gevoel ontwikkelen voor verschillende houtsoorten. Eiken, Essen en Vuren ben ik nu aan het ontdekken. Die voelen heel anders aan; de een is veel harder dan de ander, de nerven lopen anders en ze reageren anders op schaaf en beitel. Ik ben nu de basisvaardigheden aan het leren, van het slijpen van beitels tot aan het maken van verschillende houtverbindingen.” Het enthousiasme klinkt daarin luid en duidelijk door. Daar komen we later zeker nog op terug.

Oproep aan restauratiebedrijven voor kleine klusjes, stageplekken en vrijwillige vakdocenten

Voor diezelfde opleiding H&RT doen we een oproep aan restauratiebedrijven tot het aanleveren van  ‘kleine klusjes’. Dat kunnen werkzaamheden zijn, waaraan ze zelf niet toekomen. Denk bijvoorbeeld aan het herstellen van deuren, tuinbanken, luiken en andere houten objecten van monumentale waarde. Het mooie aan deze klusjes is dat u er, behalve voor de materiaalkosten, geen factuur voor krijgt. Één voorwaarde is, dat ze makkelijk vervoerbaar zijn, want u moet ze liefst zelf aanleveren bij ons opleidingslokaal op Arnhems Buiten. Daarnaast doen we een oproep aan bedrijven voor stageplekken voor onze H&RT-studenten, met name ook voor werk aan interieurs, meubels, luiken, deuren, lambrisering, trappen etc. Onze studenten zijn stuk voor stuk enthousiaste, gemotiveerde, beginnende restauratie-vaklieden. De Gelderse restauratiebedrijven staan te springen om nieuwe mensen en we hopen, dat zij hun bijdrage in de opleidingen willen leveren. Het zal ze in de toekomst mogelijke nieuwe specialisten opleveren. Ten derde zoeken we enthousiaste vakdocenten. Wellicht zijn er gepensioneerde restaurateurs, die het leuk vinden om, projectmatig of op een vast tijdstip in de week, hun grote kennis over te brengen op enthousiaste studenten, en hen de kneepjes van het vak bij te brengen. Zo helpen we elkaar en restauratiesector in Gelderland steeds verder vooruit want de studenten van H&RT zijn echt nieuwe aanwas; nieuwe vakmensen die we heel goed kunnen gebruiken.

Terug naar overzicht