GRC en Monumentenwacht in gesprek met Botterstichting

6 dec 2016

Op 5 december bracht Joop van Burk van het GRC samen met Ernst van der Grijp van de Monumentenwacht Gelderland en twee vertegenwoordigers van de provincie Gelderland een bezoek aan het bestuur van de Stichting tot behoud van Elburger Botters.

Botterstichting

Doelstelling van het gesprek was kennismaken en de mogelijkheden van samenwerking verkennen. De Botterstichting heeft 14 schepen in eigendom, waarvan acht botters. Zij is via de Vereniging Botterbehoud aangesloten bij de Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland. Zij draait op ca. 150 vrijwilligers. De Stichting verhuurt botters voor de recreatievaart en runt een museum en werf. De Botter is een oud type platbodem, gebruikt als vissersboot. De platbodems visten op de Zuiderzee, de Wadden en de Noordzee.

Leer-werkproject botenbouw

Sinds 2011 is bij de stichting een leer-werkproject van start gegaan. Onder leiding van een, speciaal hiervoor opgeleide, leerwerkmeester worden jongeren op MBO 3 en 4 niveau opgeleid om op een specifieke manier met hout te werken om de varende monumenten in stand te houden. Vooral het werken met hardhout en het buigen van hout maakt de traditionele scheepsbouw uitdagend en bewerkelijk. Bij de bouw worden van oudsher zowel eiken (romp) als grenen (plecht), naaldhout(mast/giek) en essenhout (gaffel/blokken) gebruikt. Die verschillende houtsoorten vragen natuurlijk ook een verschillende behandeling.

Raakvlakken nader verkennen

Gezamenlijk konden de gesprekspartners constateren dat het van groot belang is om specifieke restauratiekennis op peil te houden én dat het een grote opgave is om in de vervangingsvraag van uitstromende vakmensen te blijven voldoen. Daarvoor is het nodig nieuwe samenwerkingsvormen en leerlijnen te ontwikkelen om het “werken met je handen” weer aantrekkelijk te maken. Er zijn zonder meer raakvlakken tussen de stichtingen. Deze zullen we nader verkennen en bespreken. In februari 2017 krijgt de kennismaking een vervolg om een en ander concreet te maken.

Terug naar overzicht