Opleiding ‘restauratietimmerman of – metselaar’ van het GRC/Graafschapcollege, met 21 leerlingen zeer goed gevuld

9 sep 2015

De opleiding ‘restauratietimmerman of – metselaar’ van het GRC/Graafschapcollege is in september het nieuwe cursusjaar goed begonnen. Met 21 leerlingen is de klas zeer goed gevuld. Dat ligt zowel aan de kwaliteit van de cursus als aan de aantrekkende markt.

Inhoud opleiding

De restauratietimmerman of –metselaar herstelt mooie oude gebouwen. Hij/zij gaat daarbij terug in de tijd; hij kijkt naar de oorspronkelijke staat van het gebouw en naar latere veranderingen. Hij maakt vervolgens bewuste keuzes over wat moet worden behouden, hersteld of evt. opnieuw gemaakt. Hij werkt met materialen en constructies van vroeger, soms aangevuld met die van nu. Het restaureren moet goed en precies gebeuren. Grote kennis van historische bouwstijlen en -methoden, maar ook van de ‘jonge’ monumenten en moderne materialen, is essentieel. Na de tweejarige opleiding is de leerling dus een echte vakman; een ambachtsman met een enorm praktisch arsenaal.

De markt trekt aan

De stellige indruk bestaat, dat er weer meer behoefte is aan goede opleidingen, nu de markt aantrekt. In bijgaand artikel in deVolkskrant van 4 september wordt alweer gesproken van een tekort aan vaklieden in sommige delen van het land. “Daardoor begint het op sommige plekken inderdaad alweer te knellen”, zegt directeur Wim van der Maas van de Aannemersfederatie daarin. En ook het blad Cobouw signaleert in een artikel van juni 2015 dat de behoefte aan restauratievaklieden zal groeien. De restauratiebouw, is de afgelopen jaren bewezen, is veel bestendiger, aantrekkelijker en interessanter dan de gewone bouw, maar de eisen die gesteld worden aan de vaklieden zijn ook hoger. Het zijn niet alleen de gouden handjes van de bouwsector, maar gouden handjes mét kennis.

Zoek je echt perspectief, wordt dan restauratietimmerman of -metselaar en laat je scholen bij het GRC!

Terug naar overzicht