Geslaagd open huis op ons nieuwe adres in Arnhem

6 nov 2018

Nieuwe locatie

De verhuizing van het GRC, van Schaarsbergen naar Arnhem, is voltooid. Op vrijdagmiddag 2 november hield het GRC open huis ter gelegenheid van de inwijding van onze nieuwe huisvesting. Op ‘Arnhems Buiten’ huizen we, vanaf nu, in Bedrijfsgebouw B06. Zo’n 50 relaties kwamen een kijkje nemen aan de Utrechtse weg 310 in Arnhem. Het werd een geslaagde en gezellige bijeenkomst in het mooie gebouw.

Ambitieuze plannen onder het motto ‘samenwerken’.

Ingeleid door Voorzitter Bert Berghoef maakte Joop van Burk, directeur van het GRC, van de gelegenheid gebruik onze toekomstplannen toe te lichten.
Het credo daarvan is: samenwerken, samenwerken en nog eens samenwerken.

Vier speerpunten

De inzet is de komende jaren gericht op vier speerpunten:
1. Verbetering van de instroom. Het gaat erom jongeren en zij-instromers te bereiken door al op de basisscholen aandacht te vragen voor het restauratievak, door een introductiemodule restauratie te ontwikkelen en zichtbaarder te worden in de Gelderse technieklokalen.
2. Het ontwikkelen van een ‘aanvalsplan vakmanschap’. Het GRC wil hiervoor het initiatief nemen met de restauratiebouwsector, overheid en onderwijsinstellingen om voor stabiliteit en continuïteit te zorgen. Het is de bedoeling om, met een ‘coalition of the willing’, deze uitdaging aan te gaan en vorm te geven.
3. Het organiseren van scholing in en interesse kweken voor restauratie op inspirerende locaties. Daarmee beginnen we op landgoed Reuversweerd te Brummen. Daar wordt een (mobiele) erfgoedwerkomgeving gecreëerd voor jongeren uit vooropleidingen, toekomstige vaklieden in opleiding en themabijeenkomsten voor werkenden in de restauratiesector.
4. Intensivering van de samenwerking met de stichting Monumentenwacht Gelderland (MWG) en mogelijk andere erfgoedinstellingen in Gelderland. Met de MWG willen we de sector ondersteunen in het toekomstbestendig worden. Denk daarbij aan kennisdeling, kennisborging en noodzakelijke strategische en technische innovaties (duurzaamheid, digitalisering). GRC en MWG gaan gezamenlijke thema- en intervisiebijeenkomsten organiseren, gezamenlijke marketing- en communicatie-activiteiten ontwikkelen en het kennisnetwerk Innovatie en Duurzaamheid verbreden en verdiepen door het netwerk ook digitaal een impuls te geven.

Ambities genoeg dus; daar hoort op termijn ook een gezamenlijke huisvesting van GRC en MWG bij. Maar daarover later ongetwijfeld meer….

Voor wie het nog niet heeft genoteerd; het nieuwe adres is: Arnhems Buiten, Bedrijfspand B06, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem

Terug naar overzicht