Gelderse kwaliteitsregeling Kennis & Kunde geëvalueerd en geactualiseerd

31 jul 2022

De kwaliteitsregeling Kennis&Kunde was toe aan een grondige evaluatie en actualisatie. De regeling ziet toe op het beoordelen van de voorbereiding en uitvoering van het werk van aannemers, specialisten en hoveniers in de restauratie. K&K was zeer succesvol, maar na ruim twaalf jaar moest de regeling worden aangepast aan de snelle ontwikkelingen in de sector. De evaluatie is grondig gedaan en leverde een uitgebreid actieplan op, dat het komende jaar moet worden uitgevoerd.

Rood en groen
De Gelderse kwaliteitsregeling Kennis&Kunde voor bouwkundige monumenten, kortweg Kennis&Kunde-Rood genoemd, bestaat sinds 2009. In 2014 is daar Kennis&Kunde-Groen erfgoed bijgekomen, voor hoveniersbedrijven. In de loop der tijd is samenwerking gezocht met de Stichting ERM en het Gelders Restauratie Centrum. In 2015 sloten de provincies Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen zich erbij aan. Inmiddels hebben 126 restauratie- en hoveniersbedrijven zich laten toetsen op hun vakbekwaamheid en staan vermeld in een openbaar register. Dat is te vinden op de website. Zie hieronder.

Tijd voor een evaluatie
De regeling is nog steeds grotendeels ongewijzigd, maar de afgelopen 12 jaar zorgden er wel voor dat er aanvullingen nodig bleken om de regeling actueel te houden. De ontwikkeling in de restauratiesector stonden zeker niet stil. Het was tijd voor een grondige evaluatie, die is uitgevoerd door het bureau JNB, Partner in leren en ontwikkelen. De hoofdconclusies daaruit zijn dat de regeling goed functioneert en een positief effect heeft gehad op de kwaliteit van de bedrijven en de uitvoering van de restauratieprojecten in Gelderland.

Belangrijkste aanbevelingen
Het rapport bevat veel verschillende aanbevelingen voor actie. Die kunnen we niet allemaal behandelen in dit kort bestek. Wel noemen we de belangrijkste. De ontwikkelingen in de restauratie gaan snel op gebieden als duurzaamheid, digitaliseren en (geautomatiseerde) procedures.  K&K-rood moet daaraan worden geactualiseerd. Er blijkt ook duidelijk een behoefte aan het uitbreiden van de regeling naar de andere ketenpartners in de restauratie, zodat bijvoorbeeld ook architecten zo naadloos mogelijk kunnen aansluiten. De provincie heeft de richtlijnen van de stichting ERM al opgenomen in haar eigen uitvoeringsrichtlijnen. De voorwaarden voor provinciale subsidie zouden moeten worden uitgebreid naar de gemeenten, zodat eigenaren van monumenten altijd kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de gekwalificeerde restauratiebedrijven. Ook moeten dan de verschillende gemeentelijke regelingen worden gestroomlijnd, zodat die voor iedereen duidelijk zijn.

Actualisatie per maart 2023
De opdracht is de actualisatie eind maart 2023 te hebben ingevoerd. Daaraan wordt nu hard gewerkt.
Het complete actieplan met alle conclusies en gekoppelde acties vind je hier
Om de kwaliteitsregeling goed en transparant vast te leggen is ook een website opgezet: https://kennisenkunde.info/
Daar kun je alle informatie terugvinden, inclusief het openbare register met 126 restauratie- en hoveniersbedrijven. Met een jaarlijkse herbeoordeling houden we de lijst én de bedrijven up-to-date. En dat is goed voor iedereen; monumenteneigenaren, ondernemers en overheid.

Terug naar overzicht