Gelders Restauratie Centrum (GRC) en Stichting tot behoud van Elburger botters tekenen samenwerkingsovereenkomst

17 nov 2022

Op woensdag 16 november 2022 tekenden de beide voorzitters de overeenkomst op de werf van de Botterstichting in Elburg. De samenwerking heeft betrekking op opleiding, het uitwisselen van vakkennis en ondersteuning van elkaars organisaties.

Ondertekening op de Botterwerf in Elburg
Bij  de ondertekening, in het bijzijn van de Elburger wethouder Bertus Jeensma, complimenteerde Bert Berghoef, voorzitter van het GRC, de Botterstichting met “…..alles wat is bereikt bij de Botterstichting en het Leerbedrijf, dankzij leermeester Cees Leusink en zijn collega’s.”
Voorzitter Henk Walles van de Botterstichting noemde de dag een mijlpaal. “Het begon in 1975 met de restauratie van de EB24. Nu hebben we acht botters in de vaart en plannen om verder uit te bouwen.” Hij noemde specifiek mbo-stagiaire Femke Nieuwenhuis, die de jongste generatie vertegenwoordigt: “We zijn heel blij dat jij hier ook bij bent, samen met je leermeester. We hebben nu onze eigen kennis om de botters te onderhouden. Het Leerbedrijf is cruciaal voor onze stichting.”

Nut en noodzaak van samenwerking
De samenwerking is gericht op kennisuitwisseling, ontmoeting en wederzijdse ondersteuning. Botterstichting en GRC zullen o.a. gastlessen organiseren en elkaar helpen bij het opleiden van mbo-stagiairs in de ambachtelijke houtbewerking. Ook zullen zij elkaar bijstaan in het vinden van restauratieobjecten ten behoeve van het (varend) erfgoed in Gelderland. En, zoals bekend, wil het GRC een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die belang hecht aan instandhouding van gebouwd cultureel erfgoed in Gelderland. In dat kader past de samenwerking met de Botterstichting heel mooi. 

Botterstichting
De ‘Stichting tot behoud van de Elburger botters’, zoals die officieel heet, zet zich sinds 1975 in om het cultuurhistorisch varend erfgoed, de kennis van de bouw en restauratie van vissersschepen en de historische binnenhaven in ere te herstellen, te behouden en levend te houden. De lokale visserschepen in Elburg ontwikkelden zich vanaf 1750 tot schepen die zeer geschikt waren voor het ondiepe water van de Zuiderzee, de  botters. In de loop der tijd raakten ze in onbruik en verdween ook de specifieke kennis van de (hout)bouw. De Botterstichting probeert die kennis te behouden en door te geven. Op 28 februari 2011 startte mede daarom het Leerbedrijf met de restauratie van de EB 29. Sindsdien voeren leermeesters samen met stagiaires restauraties uit van, soms zelfs gezonken, botters. Daarmee is al een aantal varende monumenten van de ondergang gered en is hun geschiedenis bewaard gebleven voor latere generaties. De stichting heeft nu 8 botters in de vaart. Kijk voor meer informatie op: https://prd.botterselburg.nl/

Fotoverantwoording: foto Botter © Margrieta Kroese, foto stagiair © Filip Heidinga

Terug naar overzicht