Erfgoedalliantie.nl vanaf 11 oktober online.

15 okt 2019

Zes erfgoedpartners in Gelderland, waaronder het GRC, hebben op 11 oktober de portal ‘erfgoedalliantie.nl’ online gezet. In de portal geeft toegang tot informatie over de Geldersche restauratiesector en de activiteiten van de partners. Gedeputeerde Peter Drenth kwam, samen met de partners, de openingshandeling verrichten. Kijk op de portal.

Erfgoedalliantie.nl

Vrijdag 11 oktober hebben zes Gelderse erfgoedpartners, samenwerkend in de Gelderse Erfgoed Alliantie, de internetsite Erfgoedalliantie.nl in werking gesteld. Deze “portal” geeft toegang tot informatie over onderhoud en restauratie van monumenten en richt zich op Gelderse monumenteigenaren, gemeenten, ondernemers en vrijwilligers. Via de portal delen de partners kennis en nieuws over restauratie, onderhoud en financiering van erfgoed. Ook bieden zij informatie aan over hun activiteiten. Erfgoedalliantie.nl is een groeiende site. In de loop van tijd wordt er steeds meer nieuwe informatie aan toegevoegd.

Doelen van de portal

De partners in de Erfgoedalliantie willen ervoor zorgen dat de erfgoedsector sterk blijft. De Gelderse erfgoedsector is sterk in verandering. Instandhouding van erfgoed gaat niet alleen meer over technische kwaliteit, restauratie, onderhoud en herbestemming. Vragen op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid, innovatie, social return, cultureel ondernemerschap, financiering en overdracht van vakmanschap op jonge mensen zijn aan de orde van de dag. Dit stelt ook nieuwe eisen aan de erfgoedsector. De partners in de website bundelen daarom kennis en werken intensief samen. De Erfgoed Alliantie wil ondersteuning bieden bij grote of complexe projecten, een vraagbaak zijn voor monumenteneigenaren en zorgen voor innovatie en aanwas van vakmensen door opleidingen en trainingen.

Verder kijken dan de korte termijn

De openingshandeling werd, samen met de partners, verricht door Peter Drenth. De CDA-politicus studeerde sociale geografie. In zijn politieke carrière was hij wethouder in Zeewolde en Doetinchem. Daar fungeerde hij ook als waarnemend burgemeester. Sinds mei 2018 is de heer Drenth gedeputeerde. Zijn portefeuille omvat onder andere cultuur, erfgoed, natuur en landschap. Joop van Burk, directeur van het GRC zegt, “uit te kijken naar de samenwerking” met de gedeputeerde, die “een brede scope heeft en aangeeft verder te willen kijken dan de korte, politieke termijn. Daar zijn wij blij mee, want de sector heeft dat nodig.”

Partners

De leden van de Erfgoed Alliantie zijn Vereniging Gelders Genootschap, Stichting Monumentenwacht Gelderland, Stichting Oude Gelderse Kerken, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en de provincie Gelderland en de Stichting Gelders Restauratie Centrum.  Zij leveren, ontwikkelen, bundelen en ontsluiten betrouwbare en hoogwaardige kennis en advies over de erfgoedsector, voor overheid en professionals (gemeenten, architecten, aannemers) en voor monumenteneigenaren. Ook willen ze bijdragen aan de ontwikkeling van de sector door innovatie en opleiding van vakmensen. De Erfgoed Alliantie is geen zelfstandig instituut, maar is een intensieve samenwerkingsvorm tussen de betrokken partners.

Meer weten? Kijk op de portal.

Terug naar overzicht