Erfgoed-pilot in Zutphen; veelbelovende samenwerking tussen provincie, stad, TU Delft, Monumentenwacht en GRC.

29 sep 2017

Een aantal partijen werkt in de stad samen om de historische wijk ‘de Nieuwstad’ duurzaam te verbeteren en daarvan te leren.

KaDer; toekomstgericht erfgoedbeheer

In Zutphen gebeurt op dit moment iets interessants. De provincie Gelderland is daar een samenwerkingsproject gestart met de TU Delft, om tot toekomstgericht en vernieuwend erfgoedbeleid te komen. De hoofdvraag die de partners zich gesteld hebben is, ‘hoe kun je een historische omgeving duurzaam verbeteren. Op basis van thema’s als duurzaamheid, financieel gezond perspectief, functioneel gebruik, stedelijke vernieuwing en het borgen van kennis op lange termijn, zullen 22 studenten in de komende vier jaar veel werk verzetten. Het project heeft de naam KaDEr (Karakteristiek DUURZAAM Erfgoed/Gelderland) gekregen.

Restauratieprojecten

In de stad vindt tegelijkertijd, in en rond het ‘Klein Vaticaan’ in de wijk ‘de Nieuwstad’, een aantal restauraties plaats. Dit is een gebied met veel scholengemeenschappen. Het is de bedoeling dat het GRC ook een rol gaat spelen in dit project en deze ontwikkelingen. De maanden oktober en november gebruiken we om de rol van het GRC concreet in te vullen. Één doelstelling van het GRC is in ieder geval om jongeren (met name de leerlingen van die scholengemeenschappen) eerder voor het restauratievak te interesseren. We willen hiervoor, in samenwerking met het plaatselijk bedrijfsleven, een programma ontwikkelen. Het is de bedoeling om met de betrokken partijen in dit gebied hiervoor een erfgoedwerkplaats te realiseren. Ook het borgen en delen van opgedane duurzaamheidskennis, in aanvulling op het project van de TU Delft, is voor het GRC interessant. Er valt dus genoeg te doen en te bedenken. Aan het eind van het jaar komen we er zeker op terug.

Monumentenwacht Gelderland: erfgoedwerkplaats

Ook de Monumentenwacht Gelderland is als partner betrokken bij het programma. Zij zullen onder andere voor Zutphense monumenteneigenaren en bedrijfsleven een programma (monumentenclinics) ontwikkelen in het projectgebied. De Monumentenwacht wil op een innovatieve manier bijdragen aan de kwaliteit van het gebouwde erfgoed, onder andere door de eigenaren/opdrachtgevers meer kennis en kunde aan te reiken.

 

Terug naar overzicht