Erfgoed Alliantie; Gelderse erfgoedpartners slaan de handen ineen

8 feb 2018

Op woensdag 7 februari tekenden, in het bezoekerscentrum bij de Nieuwstadskerk in Zutphen, zes erfgoedpartners een convenant waarmee zij hun intensieve samenwerking bekrachtigen. Zij willen er zo voor zorgen, dat de erfgoedsector sterk blijft en een adequaat antwoord heeft op de veranderende vraag in de maatschappij. Voor het Gelders Restauratie Centrum tekende bestuurslid Folkert Potze.

Leden van de Alliantie

De Erfgoed Alliantie wordt gevormd door: Vereniging Gelders Genootschap, Stichting Gelders Restauratie Centrum, Stichting Monumentenwacht Gelderland, Stichting Oude Gelderse Kerken, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en de provincie Gelderland.

Grote veranderingen in de erfgoedsector

De Gelderse erfgoedsector is sterk in verandering. Instandhouding van erfgoed gaat niet alleen meer over technische kwaliteit, restauratie, onderhoud en herbestemming. Vragen op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid, innovatie, social return, cultureel ondernemerschap, financiering en de overdracht van vakmanschap op jonge mensen, dringen zich ook steeds meer op. Dat stelt nieuwe eisen aan de erfgoedsector. De partners in de Erfgoed Alliantie bundelen daarom hun kennis en werken intensief samen.

Kennis delen en samenwerken

De Alliantie wordt geen zelfstandig instituut, maar een intensieve samenwerkingsvorm tussen de betrokken organisaties. Zij leveren, ontwikkelen, bundelen en ontsluiten betrouwbare en hoogwaardige kennis en advies over de erfgoedsector, voor overheid en professionals (gemeenten, architecten, aannemers) en voor monumenteneigenaren. Zij willen ook bijdragen aan de ontwikkeling van de sector door innovatie en, belangrijk voor het Gelders Restauratie Centrum, de opleiding van vakmensen.

Vraagbaak voor monumenteneigenaren

De Erfgoed Alliantie ziet als haar belangrijkste taken:

  • ondersteuning bieden bij grote of complexe projecten,
  • een ingang/vraagbaak voor monumenteneigenaren, inclusief een (digitale) kennisbank,
  • zorgdragen voor innovatie en aanwas van vakmensen door opleidingen en trainingen
  • en de erfgoedsector begeleiden in de overgang naar de nieuwe omgevingswet.

Daarnaast stelt zij zich als algemeen doel, zich verder te ontwikkelen en bij te dragen aan ontwikkelingen in het vakgebied.

Terug naar overzicht