Eerste ochtendcursus GRC-Erfgoedwerkplaats Reuversweerd

22 mrt 2019

Op dinsdag 12 maart jl. hield het GRC haar eerste cursusbijeenkomst op de Erfgoedwerkplaats te Reuversweerd. De 12 deelnemers waren enthousiast over de inhoud en opzet. Onderwerp was de restauratie en isolatie van een historisch dak.

Erfgoedwerkplaats

Het Gelders restauratie Centrum wil met het concept ‘Erfgoedwerkplaats’ het leren ín en vàn de restauratiepraktijk op een enthousiasmerende wijze vormgeven. Dit doen we onder andere door een mooi restauratieproject in te zetten om van te leren en kennis ervan te delen. Zo hopen we (toekomstige) ambachtslieden,  en andere professionals in het vakgebied, enthousiast  te maken voor de prachtige restauratiepraktijk zoals we die dagelijks, op vele plekken in het land, tegenkomen.

Onderwerp: Historische daken

We mochten op 12 maart aftrappen met de ochtendcursus ‘Restauratie en Isolatie van een historisch dak’ op het Landgoed Reuversweerd. In zo’n compacte cursus combineren we  theoretische kennis  met de praktijk, in relatie met het restauratieproject.  Zowel qua ontwerp als qua uitvoering wordt zo snel duidelijk wat de belangrijke uitgangspunten zijn bij isoleren en hoe je die kunt omzetten in een goede uitvoeringskwaliteit. Docenten waren Marc Stappers (Rijksdienst Cultureel Erfgoed), Ron Spaan  (toezichthouder op het project namens de opdrachtgever) en Jos te Brake (uitvoerder van restauratiebedrijf Hoffman).

Flexibele faciliteiten

Om de cursus en andere bijeenkomsten goed te faciliteren hebben we een mooie ‘schottenkeet’ op de bouwplaats neergezet. Deze doet daarnaast ook dienst als plek voor bouwvergaderingen en andere overleggen op het project. Voordeel van de keet is dat we die, als Reuversweerd in oude luister is hersteld, met weinig moeite ‘onder de arm kunnen nemen’ en op een nieuwe erfgoedwerkplaats weer kunnen opbouwen.

Uitstekende beoordeling door de cursisten

Alle deelnemers waren zeker van plan om nog aan meer cursusbijeenkomsten deel te nemen, enerzijds vanwege de kwaliteit van de cursusinhoud, anderzijds ook om de voortgang van dit mooie restauratieproject te volgen. Van Hielkje Zijlstra (Dr., Ir, PhD, Associate Professor Heritage & Architecture TU Delft ) mochten we haar reactie publiceren, wat we graag doen: “Hierbij een paar foto’s van gisteren (12 mrt, red.), gemaakt tijdens de uiterst informatieve en geslaagde cursus van het GRC op locatie Reuversweerd”.  We zijn blij met zo’n reactie en doen ons uiterste best om dit niveau te handhaven. Kom zelf eens kijken op één van de volgende ochtendcursussen.

Voor 2019 staan nog de volgende thema’s op het programma:

  • Werken met het bouwhistorisch rapport,  mei 2019
  • Opname en herstelplan historisch schilderwerk, september 2019
  • Diagnose en aanpak optrekkend vocht bij historische gebouwen, mei 2019
  • Restauratie en Isolatie van een historisch dak (2e keer) juni 2019
  • Materiaalkeuzes bij -inkoop bij een restauratie juni 2019
  • Opzetten projectorganisatie bij een omvangrijke/complexe restauratie, oktober 2019

Kijk voor meer informatie op de website van de erfgoedwerkplaats

Terug naar overzicht