Eerste cursussen van ‘Stinzenplanten in het historisch groen’ een groot succes.

2 mei 2019

Afgelopen april maakten de eerste twee groepen enthousiaste deelnemers kennis met de ins en outs van Nederland’s stinzenflora. Gezien het korte bloeiseizoen van deze typische ‘voorjaarsplanten’zullen de volgende cursussen helaas pas in 2020 weer kunnen plaatsvinden.

Stinzenplanten

Op veel landgoederen en buitenplaatsen wordt het voorjaar ingeluid door de rijke bloei van de stinzenflora. In 1932 beschrijft J. Botke deze beplanting rond de Friese Schierstins te Veenwouden. Hij introduceert daarmee de term stinzenplanten. Tegenwoordig bedoelen we vooral bol-, knol- en wortelgewassen die vanaf de 16de eeuw zijn(en worden) aangeplant op buitenplaatsen, kastelen, oude boerenhoeven, pastorietuinen en aanverwante omgevingen. Ze worden beschouwd als een cultuur-historisch onderdeel van de Nederlandse flora.

Enthousiasme uit verschillende hoeken

In april stond  tweemaal de nieuwe ééndaagse cursus ‘Stinzenplanten in het historisch groen’ bij het GRC op het programma. Twee groepen cursisten van circa 12 deelnemers hebben die cursus met veel enthousisame gevolgd.  De deelnemers kwamen uit verschillende ‘hoeken’;  zowel van hoveniersbedrijven, gemeenten en het rijksvastgoed, etc.

Inhoud

De cursus kenmerkte zich door theoretische inleidingen, gecombineerd met een rondleiding en praktijkopdrachten in de mooie tuin van kasteel Hackfort. De cursus ging in op de geschiedenis, beheer & onderhoud en de aanleg van de Stinzenflora in een historische omgeving.
De bevlogen docenten Trudi Woerdeman en Ruurd van Donkelaar hebben de deelnemers meegenomen in de prachtige wereld van Stinzenplanten op de even zo prachtige locatie kasteel Hackfort. De docenten hebben vele van de in en outs van de Stinzenflora de revue laten passeren, in de praktijk laten zien en laten oefenen. Daarnaast kregen de deelnemers een prachtig naslagwerk mee naar huis, het ‘Praktijkboek‘ Tuinieren met Stinzenplanten’ van Trudi Woerdeman, (Tweede herziene druk 2018). De cursus werd afgesloten met de uitreiking van een certificaat.

Volgend jaar april (2020) zal de cursus zeker opnieuw op het programma van het GRC staan.

Terug naar overzicht