Duurzame technieken in een (voormalig) kerkje in Laag-Keppel

23 okt 2018

Op 16 oktober bezochten Ernst van der Grijp (MWG) en Joop van Burk (GRC) een project in uitvoering van het ‘Kennis en Kunde’-bedrijf Schotman Restauraties te Vorden. Het project betrof de restauratie, herbestemming en verduurzaming van de voormalige NH kerk in Laag-Keppel. De kerk wordt herbestemd tot galerie, kunstuitleen en kantoor.

Duurzame technieken

De restauratie betreft onder andere het herstel van ‘constructieve delen’ van kap en dakbeschot en het vervangen van de leibedekking van de toren. Aan de binnenkant wordt isolatie toegepast, een lage-temperatuur-vloerverwarming aangelegd en een lucht-warmtepompsysteem geïnstalleerd. Het project ontvangt subsidie van de provincie Gelderland.  Op de bouwplaats is een leerling actief.   Eigenaar/aannemer Bert Schotman heeft in 2017 de leergang Innovatief en Energiebesparend restaureren van het GRC gevolgd. De leergang geeft volgens hem meerwaarde in gesprekken met andere betrokken partijen, zoals installateurs en architecten.

Kenniskaart maken?

Wij hopen dat de kennis en ervaring die opgedaan wordt met dit mooie kerkje straks ook vastgelegd kan worden in een zgn. kenniskaart (in te vullen via de site van het GRC). De kenniskaart  is, voor de leden van ons kennisnetwerk ‘Innovatie en duurzaamheid’, bedoeld als een eerste informatiebron over een advies, uitgevoerde innovatie of duurzame techniek. Voor nadere informatie kan men elkaar daarna opzoeken.  De bedoeling is dat zodoende  de aanwezige kennis steeds inzichtelijker wordt en de leden elkaar steeds makkelijker en beter kunnen vinden.

Terug naar overzicht