Duurzaamheid & Innovatie blijven belangrijke aandachtspunten in de bouw; een interview met Jos Dijkman van Dijkman Bouw.

27 jan 2021

Omdat het kennisnetwerk Duurzaamheid & Innovatie (D&I) van het GRC en de Monumentenwacht Gelderland niet fysiek bij elkaar kan komen, belichten we een aantal voorbeelden ‘op papier’. Leden van het netwerk vertellen over een aansprekend project. Zo houden we contact en kunnen we kennis blijven delen. (Ingekorte versie van het interview dat naar de leden van het Netwerk D&I is gestuurd) 

Dijkman Bouw

Dit keer spreken we Jos Dijkman van Dijkman Bouw uit Zutphen (Warnsveld), een middelgroot familiebedrijf dat al ruim 40 jaar bestaat. Dijkman Bouw legt zich de laatste 20 jaar steeds meer op restauratiewerk toe, met de nadruk op vakkundigheid, ook van hun vaklieden. Er is continu aandacht voor scholing, ook van het personeel. Dijkman heeft ook vaak leerlingen op de bouwplaats.

Goede begeleiding vraagt veel van de leermeesters

Het is wel lastig”, vertelt Dijkman, “om vooral jongeren aan je te binden. We merken dat ze niet altijd vanuit een bewuste keuze in de bouw werken. Daardoor schort het nog wel eens aan basiskennis en -vaardigheden. Begeleiding vraagt dus veel van onze leermeesters. Vooral in de didactiek zouden we wel wat extra steun kunnen gebruiken.” Dijkman is al vanaf de start bij het kennisnetwerk D&I betrokken en zit in het zogenoemde kernteam. “Ik vind het belangrijk op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in duurzaamheid en innovatie”, licht hij toe. “En daarom zijn we ook graag bereid onze kennis te delen. Een recent restauratieproject, in opdracht van de gemeente Zutphen, is het herstellen van een oude kloostermuur. Die zal gebruikt worden als  kademuur/aanlegplaats voor fluisterboten.”

Oude kloostermuur

Aan de Rijkenhage,  schuin tegenover de Berkelpoort, heeft stadsarcheoloog Michel Groothedde een oude kloostermuur opgegraven, waarvan de oudste delen teruggaan tot omstreeks 1335/1340. “Die krijgt een mooie herbestemming als aanlegplaats voor Fluisterboot Zutphen. In januari van dit jaar is het project gereedgekomen, maar we hebben nog wel wat straatwerk te doen. Het wordt een fraaie recreatieplek, waar de gemeente trots op mag zijn.”

Specifieke kenmerken

“De stadsarcheoloog speelt een belangrijke rol”, vertelt Dijkman, “en je moet zorgen voor passend materiaal. Zo hebben voor dit project speciaal bijpassende ‘kloostermoppen’ laten maken door steenfabriek Zilverschoon Randwijk. Verder hebben we een gespecialiseerd bedrijf de damwanden laten slaan. Ik denk dat het belangrijk is van je eigen kracht uit te gaan en vooral de kwaliteit van het werk te bewaken. Als wij bijvoorbeeld een project doen met veel voegwerk, dan huren we een gespecialiseerd bedrijf in omdat dat, zeker bij grotere oppervlakten, een beter resultaat oplevert. Het is dus van belang te weten welke kennis je hebt en dat je geloof hebt in je eigen kunnen, ook als de opdrachtgever dat misschien anders ziet.”

Transparantere bouw

In het algemeen zou Dijkman wensen dat de bouwsector wat transparanter zou zijn en meer zou samenwerken. “Opdrachtgevers moeten dit ook omarmen. Soms maken we voor een aanbesteding uitgebreide plannen, maar dan gaat het project toch voor de laagste prijs weg.” Afsluitend verzucht hij, “ ik hoop dat er een nieuwe generatie bouwbedrijven en opdrachtgevers komt die dit anders aanpakt. Daar worden we allemaal beter van.”

Terug naar overzicht