Diploma’s uitgereikt voor vijfde Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren

17 dec 2021

Op 9 december werden de diploma’s uitgereikt van alweer de vijfde Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (LIER) van het GRC en de HAN. De uitreiking vond plaats in het restauratie-object van de Leergang, het prachtige Kasteel Neerijnen.

LIER

In die vijf Leergangen heeft LIER zich bewezen als zeer waardevol voor de deelnemers. Het behandelt in zeven bijeenkomsten de toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen voor gebouwd erfgoed. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld historische waardebepaling, duurzame interventies, architectonische ingrepen, herbestemming, bouwfysica, installaties en energiesystemen, maar ook de kosten, financiering en opbrengsten komen natuurlijk aan bod.

Multidisciplinair samenwerken

Naast de kennis van bijvoorbeeld technieken, materialen en installaties ervaren de deelnemers vooral de grote waarde van samenwerking in de restauratieketen. Ook het feit dat de deelnemers afkomstig waren uit een breed scala van organisaties, die meestal niet intensief samenwerken in het restauratieproces, droeg daaraan bij. Deelnemende organisaties waren bijvoorbeeld de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Omgevingsdiensten, Woningbouwverenigingen, aannemers, het Gelders Genootschap, Architecten- en adviesbureau’s. Zoals één van de deelnemers het verwoordde: “Het onderdeel over samenwerking in teams aan het begin van de leergang heeft echt geholpen om goed samen te werken en elkaars kwaliteiten te waarderen.

Toetsing in kasteel Neerijnen

Gedurende de leergang maken de deelnemers, in twee multidisciplinaire teams, een verduurzamings/restauratieplan voor een concreet monument. Dit jaar was dat het prachtige kasteel Neerijnen, waar ook de toetsing plaatsvond. Naar aanleiding van de presentatie van hun plannen werden de deelnemers door een toetsingscommissie en de opdrachtgever, Geldersch Landschap en Kasteelen, kritisch ondervraagt over visie, dilemma’s, keuzes, technische en financiële kennis en overwegingen. Maar het niveau en de inzet van de deelnemers was zodanig, dat zij alle daarna hun certificaat mochten ontvangen. Door Corona was een borrel na afloop helaas niet mogelijk maar even napraten en een ‘brede’ groepsfoto sloten de bijeenkomst af.

Evaluatie van de plannen

Geldersch Landschap en Kasteelen moet de gepresenteerde plannen nog nader evalueren om te bezien welke delen ze zullen gebruiken van de voorgestelde verduurzamingsplannen voor het kasteel. Wel was duidelijk dat die zeer tevreden was over het niveau. En ook de deelnemers zien de leergang als waardevol én als handvat om hun praktijk voortaan anders in te richten. “De leergang zorgt er voor, dat je weet/je ervan bewust bent, dat je je hierna in sommige onderdelen nog verder moet verdiepen. Het houdt niet op na LIER, wat heel logisch is; zeven lesdagen in drie maanden is te kort om alles uitputtend te behandelen”, vindt er een. En een ander vindt een bredere blik heel waardevol: “In de dagelijkse praktijk heb je over het algemeen maar één echte verantwoordelijkheid, afhankelijk van je functie en plaats in de restauratieketen. Dat je als deelnemer voor alle onderdelen van het verduurzamingsplan je verantwoordelijkheid moet nemen is echt leerzaam.”

LIER 2022

Het GRC en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen organiseren ook in 2022 weer deze succesvolle Leergang. De definitieve datum is 29 september. Zie de websites voor de details:

Terug naar overzicht