Derde groencursus van het GRC: ‘Historische tuinen en parken voor vrijwilligers’

11 dec 2018

Nederland kent meer dan 500 historische buitenplaatsen. Een deel daarvan is nog in particuliere handen, andere zijn in beheer bij organisaties en stichtingen. Instandhouding en onderhoud van de tuinen en parken op deze buitenplaatsen vergt een enorme inspanning. De inzet van vrijwilligers is hierbij, naast het werk van de tuinbaas en erfgoedhoveniers, vaak onmisbaar. Maar historisch hovenierswerk is een ambacht waarvoor specifieke kennis en ervaring nodig is. De cursus ‘Historische tuinen en parken’ biedt daarom de essentiële basiskennis voor iedereen die als vrijwilliger wil werken in het groene erfgoed.

Waardevolle bijdrage aan kennis en vaardigheden vrijwilligers

Met deze cursus worden geen ‘volleerde vrijwilliger-hoveniers’ opgeleid maar wel enthousiaste tuinmannen en tuinvrouwen die, ieder naar eigen vermogen, een waardevolle bijdrage leveren aan het onderhoud en de instandhouding van groen erfgoed. Als cursist word je gemotiveerd om je te verdiepen in de historie van de tuin of park. Je wordt gestimuleerd om nieuwsgierig te zijn, kritisch te kijken en vragen te stellen. Door kennis te maken met de verschillende onderdelen, kun je je eigen interessegebied verder ontwikkelen en je wellicht ‘specialiseren’ in bijvoorbeeld onderhoud van bloemborders, historische moestuinen of fruit.

Programma; theorie en praktijkopdrachten op locatie in historische tuinen

De cursus bestaat uit drie dagen en start op 16 april 2019. In de cursus worden praktijk en theorie afgewisseld. De theoretische onderdelen gaan in op tuinstijlen, plantensortiment en cultuurhistorische achtergronden. Zij geven ook inzicht in de werkmethodes in het historisch groen. Hiernaast is er veel ruimte voor praktijkopdrachten in de historische tuinen waar we te gast zullen zijn. Hierbij gaan we in op de parkstructuur, zoals de paden, gazons en vijver, en op de historische beplanting en het onderhoud.

Docenten en partners

Onze docenten zijn zeer deskundig op het terrein van onderhoud, herstel en restauratie van historische tuinen en parken. Ze zijn gepokt en gemazeld in de dagelijkse praktijk van ons groene erfgoed en geven ook les aan professionals. Het zijn Ruurd van Donkelaar, Kees Beelaerts van Blokland en Klaas de Boer. De cursus staat onder leiding van Jos Nij Bijvank, die ook de andere GRC-groencursussen begeleid.  ‘Historische tuinen en parken voor vrijwilligers’ is ontstaan uit een samenwerking tussen de Vereniging Kennisontwikkeling Groen Erfgoed, het Gelders Restauratie Centrum en de provincie Gelderland.

Kosten en certificaat

Door een financiele ondersteuning van de provincie Gelderland zijn we in staat de kosten voor de deelnemers te beperken tot slechts € 75, – voor de hele cursus. Dat is inclusief lesmateriaal, lunch en koffie. Iedere deelnemer ontvangt, bij voldoende aanwezigheid, inzet en betrokkenheid, een certificaat van het Gelders Restauratie Centrum

Meer informatie en aanmelding
Ga, voor alle informatie en een inschrijfformulier, naar de websitepagina.

Terug naar overzicht