Derde cursus ‘Historische tuinen en parken in theorie en praktijk’; krachtige combinatie vanwege deelnemers uit verschillende disciplines, vanwege theorie en praktijk en vanwege een voorjaars- en najaarscursus.

25 apr 2018

Dat de cursus ‘Historische tuinen en parken in theorie en praktijk’ in trek is bij hoveniersbedrijven wisten we al, gezien de twee volle cursussen in 2016 en 2017. Nu blijkt, dat ook andere doelgroepen veel belangstelling hebben. De toegevoegde waarde daarvan is groot. De cursus in het najaar van 2018 is dan ook alweer bijna vol.

Brede belangstelling vanuit verschillende disciplines

In 2018 is het de eerste keer dat we deze cursus in het voorjaar gaven. Nu bleek, dat ook niet-hoveniers grote interesse hebben. De deelnemers kwamen uit de overheid (gemeenten, ministerie OCW) en eigenaren/opdrachtgevers (o.a. rijksvastgoedbedrijf), Monumentenwacht en hoveniersbedrijven. Hierdoor bekeken de deelnemers het behoud van de historische tuinen en parken vanuit veel verschillende invalshoeken. De toegevoegde waarde daarvan was groot.

Voorjaarstuinen en -parken

Doordat dit een voorjaarscursus was, was het beeld van de vier locaties ook anders dan in de komende najaarscursus. Vooral tijdens de laatste twee cursusdagen liet de lente zich al duidelijk zien, wat zeer instructief was. De docenten namen de cursisten op zeer deskundige wijze mee in het kijken naar en het analyseren van de tuinen en parken, het zien van de historische gelaagdheid, en het maken van werk- en uitvoeringsplannen voor het onderhoud. Soms was er al een zogenoemd beheerplan aanwezig, maar niet altijd. De opdrachten waren specifiek voor de tuinen en parken van de betreffende locatie. Ruim de helft van de tijd brachten de deelnemers dan ook buiten in de prachtige tuinen door. Dat bleek een krachtige combinatie.

Evaluatie; toegevoegde waarde van verschillende locaties en de combinatie van theorie en praktijk

Bij de nabespreking van de cursus met de deelnemers bleek dat de cursisten allemaal zeer te spreken waren over de opzet en uitvoering van de cursus. Zij waren het erover eens dat dit ze echt zou helpen bij het werken in historische tuinen en parken. Met name het ervaren van, en het leren en werken in de vier verschillende tuinen/parken was van grote waarde. Het Gelders Restauratie Centrum heeft er weer tien ambassadeurs voor de cursus bij. En het historisch groen heeft baat bij nieuwe, bekwame professionals. De afsluitende dag, met certificaat-uitreiking, speelde zich tijdens een prachtige lentedag af op landgoed Schouwenburg in Het Harde.

Volgende cursus op 12 september 2018

De volgende cursus Historische tuinen en parken in theorie en praktijk start op 12 september van dit jaar, maar wees er snel bij want hij is alweer bijna vol.

Terug naar overzicht
Schouwenburg