Deelnemers aan de Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren ontwikkelen in 2022 plannen voor boerderij de Oldhof op landgoed Staverden.

29 apr 2022

Het GRC en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen organiseren in 2022 alweer de zesde leergang over toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen in de restauratiepraktijk. Die begint in september 2022. Het concrete project, waar de deelnemers dit jaar hun tanden in mogen zetten, is boerderij de Oldhof, eigendom van Geldersch Landschap & Kasteelen.

Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (LIER): nieuwste kennis en samenwerking.

In de leergang behandelen we de best mogelijke toepassing van duurzame technieken, materialen, maatregelen en oplossingen voor gebouwd erfgoed. Hoewel de ontwikkelingen snel gaan, is de restauratiebranche op dit terrein vaak nog zoekende. Duurzaamheid en innovatie lijken namelijk een bedreiging voor de historische waarden van het monument. Om toch goede oplossingen te vinden voor deze complexe uitdagingen, is een intensieve samenwerking in de restauratie-keten van essentieel belang. Dit vraagt niet alleen om de nieuwste kennis van technieken, materialen en installaties, maar zeker ook om de bereidheid van alle partijen om die kennis te delen en te handelen in het belang van zowel de eigenaar als het monument zelf. Het hart van de leergang wordt gevormd door een concreet, bestaand project. Hiervoor moeten de deelnemers in teams een goed en verantwoord plan maken. Die plannen worden op hun concrete toepasbaarheid beoordeeld door een toetsingscommissie en de eigenaar.

Het project van 2022

Eén van de bijzondere boerderijen op het prachtige landgoed Staverden is de Oldhof. Die is gebouwd rond 1734 en, na een verwoestende brand, herbouwd in 1880.  De indeling is nog oorspronkelijk, behalve dat op de deel een badkamer is geplaatst. De boerderij staat leeg en het vroegere interieur is ook niet meer aanwezig. De eigenaar, Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK), wil de Oldhof weer geschikt maken voor bewoning, wat in dit geval betekent, ‘met acceptabel comfort en goede functionaliteit, maar zeker zo duurzaam mogelijk en zonder aardgas’.

Boerderij de Oldhof

Rond het midden van de 18e eeuw werd het landgoed mogelijk uitgebreid met nieuwe landbouwgronden. Dat is af te leiden uit de stichting van een drietal boerderijen, De Oldhof (± 1734), Brug en Bos (± 1745) en Het Hoge Huis (± 1762). In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is de Oldhof dus waarschijnlijk niet de oudste boerderij op het landgoed. Veel is er verder over de boerderij niet, in ieder geval niet online, bekend.

Landgoed Staverden

Van 1651 tot 1835 was Staverden (nu gemeente Ermelo) in handen van de familie Van Haersolte. In die tijd kreeg het landgoed een papiermolen – de Staverdense molen – die in 1661 of kort daarop werd gebouwd op Leuvenums grondgebied. In de 19e eeuw werd die omgebouwd tot wasmolen. Vermoedelijk kwam in die periode ook een grootschalig, formeel lanenstelsel tot stand, waarvan onder andere de nog bestaande Allee, de huidige Staverdenseweg, en het noordelijke deel van de Uddelermeerweg deel uitmaakten. De directe omgeving van het huis werd aan het einde van de 18e eeuw heringericht onder leiding van de tuinarchitect J.G. Michael (1738-1800). De ontwerptekeningen zijn helaas niet bewaard gebleven. Michael was waarschijnlijk de eerste tuinarchitect, die in Nederland de vroege Landschapsstijl systematisch toepaste. Sinds 1963 is Staverden in eigendom van GLK.

Meer informatie over de Leergang. Zodra data, volledig programma en aanmeldmogelijkheden beschikbaar zijn, zal dat op deze pagina vermeld worden.

Terug naar overzicht