De opleidingen zijn, ook voor het GRC, weer begonnen; restauratie-opleidingen en Historisch Groen

14 sep 2018

Overal in Nederland is het onderwijs, na de zomer, weer opgestart. Voor het GRC geldt dat voor de Opleiding restauratietimmerman of –metselaar, de Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren en de cursus Historische tuinen en parken in theorie en praktijk.

Opleiding restauratietimmerman of –metselaar op niveau 4

Deze opleiding is al jaren een vaste waarde in het programma van het Graafschap College en het GRC. Dit jaar wordt hij voor het eerst aangeboden op MBO-niveau 4 in twee vormen, het branchediploma of de volledige opleiding. De branche-opleiding is een vakgerichte opleiding op 1 avond per week. De volledige opleiding biedt daarnaast de vakken Nederlands, rekenen, Engels en een keuzedeel aan. Van de 15 leerlingen hebben er zeven gekozen voor de branche-opleiding en (dus) acht voor het volledige programma. Onderwijs vindt in principe plaats in Arnhem. Daarnaast zal de groep, voor praktisch inzichtelijk onderwijs, regelmatig op bezoek gaan op buitenplaats Reuversweerd in Brummen. Zo hopen we een optimale combinatie te bieden van theoretisch, praktisch en aanschouwelijk onderwijs.

Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren

Deze baanbrekende leergang is een samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De nadruk ligt, zoals de naam al zegt, op een innovatieve toepassing van de nieuwste technieken en oplossingen in de restauratie. Duurzaamheid, creativiteit en multidisciplinaire samenwerking spelen hierbij een centrale rol. Dit najaar zullen 13 deelnemers zich in drie teams buigen over een restauratieplan voor Huis Aerdt, gelegen ten zuiden van Arnhem. De herkomst is heel divers met deelnemers van aannemers, gemeenten, bouwadviesbureaus, woningbouwverenigingen, Monumentenwacht, het Utrechts Landschap en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Met die multidisciplinaire kruisbestuiving zit het dus wel goed.

Historische tuinen en parken in theorie en praktijk

Ook in de najaarscursus van het GRC en ‘JNB Partner in Leren en Ontwikkelen’ zijn 13 deelnemers gestart. Hier zien we dezelfde grote variëteit aan deelnemers, en ook hier is dat een grote meerwaarde. Naast de verwachte hoveniersbedrijven zijn er vertegenwoordigers van het Rijksvastgoedbedrijf, de Erfgoedinspectie en een aantal gemeenten. Zij leren over historische tuinstijlen en de ontwikkelingsgeschiedenis en de eisen die aan de uitvoering worden gesteld, maar ook de praktische aspecten van het maken van een beheerplan en het opstellen van een werkplan komen aan de orde. Er is dus voor zowel de hoveniers als de inspecteurs en adviseurs veel te halen. Het voordeel daarvan is ook, dat er zo meer begrip kan ontstaan tussen de verschillende beroepsgroepen die zich met historische tuinen en parken bezighouden. En ons kostbare, groene erfgoed wordt daar alleen maar beter van.

Terug naar overzicht