De nieuwe Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren start op 13 september. Nog een paar plaatsen beschikbaar.

4 sep 2018

De Leergang heeft in de afgelopen jaren haar toegevoegde waarde meer dan bewezen. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor deze intensieve en blikveldverbredende opleiding, met name voor installateurs en architecten.

Opzet Leergang

Steeds vaker moet je bij de restauratie van cultureel erfgoed de vraag beantwoorden hoe je duurzaamheid en respect voor historische waarden kunt verenigen met succesvolle exploitatie. De leergang geeft daarop het antwoord. De kern is een bestaand en actueel restauratieproject. De deelnemers maken daarvoor, in multidisciplinaire teams, een innovatief restauratieplan, dat heel hoog dient te scoren op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing.

Programma

De leergang, die start op 13 september, bestaat uit zeven bijeenkomsten. Topprofessionals leiden de teams door het hele restauratie- en innovatietraject. Daarna moeten de deelnemers hun oplossingen presenteren aan een toetsingscommissie en de eigenaar van het monument. De belangrijkste onderwerpen tijdens de leergang zijn historische waardebepaling, architectonische ingrepen en herbestemming, installaties, kosten, opbrengsten en financiering, bouwfysische constructies en isolerende materialen. Ook aan creatief en innovatief samenwerken, en wat dat concreet oplevert, wordt veel aandacht besteed. (Voor meer informatie over het complete programma: https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/leergang-innovatief-energiebesparend-restaureren/)

Een heel sterke combinatie

Leergangleider Jos Nij Bijvank: “Ik denk dat de kracht van de leergang ligt in een combinatie van factoren. Het begint met het aanreiken van een gedegen basiskennis. Daarboven komen de kruisbestuiving/blikveldverbreding in de teams, en de toegenomen creativiteit, beslisvaardigheid en financieel inzicht. Dat maakt van de leergang een heel sterke combinatie. We zullen nadrukkelijk naar de samenstelling van de teams kijken. Eventuele lacunes in kennis in die teams zullen we goed bekijken en van buiten halen, voor zover binnen het kader van het programma. We blijven streven naar optimalisering; ook in 2018.”

Nog ruimte voor een paar deelnemers; met name voor installateurs en architecten

Zoals hierboven aangegeven ligt een deel van de kracht in de multidisciplinaire samenstelling van de teams. Dat valt ook in de commentaren van eerdere deelnemers op. Samenwerken met andere disciplines biedt een breder blikveld en een sterkere oplossing voor de restauratie. Twee docenten spraken hun eigen beroepsgroepen al eerder aan op de grote voordelen van deelname aan de leergang. Zie hieronder de interviews met architect Vera Franken en Installateur Bas van Ditshuizen.

 

 

Terug naar overzicht
Huis Aerdt, Lier 2018