“De installateur moet, behalve een innovatieve kennisbron, een expert worden in het samenwerken met andere disciplines,” aldus Bas van Ditshuizen, docent Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren:

31 mei 2018

Op 13 september start de derde baanbrekende leergang van het Gelders Restauratie Centrum en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Bas van Ditshuizen neemt hierin de installatietechniek voor zijn rekening. Hij vindt, dat installateurs vanaf het begin moeten meedenken en dat samenwerking van cruciaal belang is voor het beste resultaat.

Bas van Ditshuizen

De nieuwe docent installatietechniek in de Leergang van GRC en HAN heeft een duidelijke visie: “De installateur hoort al in het beginstadium bij een restauratie betrokken te worden. Daarom moet hij, behalve een innovatieve kennisbron, een expert worden in het samenwerken met andere disciplines.” Met meer dan vijfentwintig jaar ervaring in de vele facetten van de installatiebranche kun je Bas van Ditshuizen gerust een expert noemen. In die tijd heeft hij een voorliefde ontwikkeld voor erfgoed/monumenten. Als manager bij DENNED Installatietechniek heeft hij een heel duidelijke visie op de toegevoegde waarde van installatietechniek en de noodzaak van samenwerking met de andere disciplines in het bouwproces. Daarom treedt hij ook graag op als docent in de door GRC en  HAN georganiseerde Leergang.

Installatietechniek

In de bouw en (dus ook) restauratie vervult  installatietechniek een cruciale rol. Denk aan elektrotechnische, werktuigbouwkundige, informatie-, warmte- en koude-installaties. Van Ditshuizen pleit daarom voor het zo vroeg mogelijk inschakelen van installateurs in het bouw- , renovatie- of restauratieproces. “Dat beperkt de faalkosten en geeft ruimte voor extra mogelijkheden tot energiebesparen,” zegt hij. “En ik hoef niemand uit te leggen dat het zowel in het bouwproces als de exploitatie veel geld kan besparen als er vooraf een doordachte keuze is gemaakt”

Samenwerking

Voor de installateurs heeft Van Ditshuizen ook een duidelijke boodschap. “Je kunt niet meer zonder elkaar. Dus leer vanaf het begin samenwerken in de bouwkolom, met de architect, de aannemer, de vaklieden, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de eigenaar of beheerder. Als ik een energiezuinige verwarmingsinstallatie aanleg, maar het dak is lek en tochtig, dan heb ik nog geen energiezuinig gebouw. En ik kan niet de beste oplossing bedenken, als ik pas ingeschakeld wordt als de belangrijkste beslissingen al genomen zijn, of als de toekomstige functie van het gebouw niet bekend is. Samenwerking is essentieel voor een goed eindresultaat.”
En voor de installateurs heeft hij andersom ook een duidelijke opdracht. “Ga niet alleen voor je eigen, technisch optimale, oplossing. Het beste totaalresultaat bereik je als iedereen dezelfde visie heeft.”

Erfgoed restaureren is moderniseren

Deze prikkelende uitspraak moet je natuurlijk uitleggen. Van Ditshuizen verduidelijkt daarom. “Je moet bij restauratie respect betonen aan het monument en de traditionele vaktechnieken, die daarin verwerkt zijn. Maar in je denken moet het een modern gebouw zijn. Exploitatiekosten worden steeds belangrijker en de toekomstige functie van het monument bepaalt mede jouw inzet in de restauratie. Die moderniteit en de traditie kunnen prima samengaan, als je maar goed samenwerkt. ”

De nieuwe Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren start op 13 september 2018: Klik hier voor meer informatie

Zie hieronder twee inspirerende, Gelderse voorbeelden:

http://www.boei.nl/projecten/steenfabriek-de-bunswaard

http://www.boei.nl/projecten/nieuw-zuivelmuseum-wapenveld

Terug naar overzicht
steenfabriek verbouwd tot woningen