De ins en outs van duurzame warmte in monumenten: bijeenkomst Kennisnetwerk D&I

10 nov 2023

Op donderdag 2 november kwam het kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie (D&I) van het GRC bijeen in het Arsenaal in Doesburg. Leden van het netwerk, betrokkenen uit Doesburg en andere belangstellenden kwamen kennis vergaren en delen over de mogelijkheden van duurzame warmte in monumenten. We kunnen de toekomst van duurzame warmte in monumenten alleen mét elkaar vormgeven.

Het Arsenaal
Het Arsenaal Mariëngrave in Doesburg was oorspronkelijk een nonnenklooster. In 1626 overleed de laatste zuster en kreeg het gebouw een nieuwe bestemming als gemeentelijk arsenaal. In 1933 kwam het omvangrijke gebouw leeg te staan. In 2006 onderging het een casco-restauratie en in 2013 kreeg het de huidige bestemming. De eigenaar van het Arsenaal, Arthur Balduk had zich ingezet om deze bijeenkomst in samenwerking met Marjo van Gennip en Jan Gersen van het Gelders Restauratie Centrum op deze historische plek te vorm te geven.

Het lastige vraagstuk van energietransitie bij monumenten
De energietransitie heeft sowieso veel voeten in de aarde, maar bij monumenten zijn de mogelijkheden nog eens extra beperkt. Hoe kom je tot een goed resultaat zonder de historische waarden aan te tasten? Het is een vraagstuk waar de monumentensector en ook beleidsmakers nog lang niet uit zijn. De praktijk ontwikkelt zich met horten en stoten. Het kennisnetwerk D&I keek met de aanwezigen dus naar de mogelijkheden van de huidige praktijk als richtingwijzer voor de toekomst.

Presentatie van verschillende mogelijkheden
Drie leveranciers van verschillende duurzame warmtetechnieken kregen de gelegenheid om hun product te presenteren en tevens aan te geven hoe dit geschikt is voor toepassing in monumenten. Paul Costongs van Enertwin gaf een toelichting op hun duurzame WKK-systeem. Dat is nu al geschikt voor groen gas en op termijn ook voor waterstof.
Hierna presenteerde Cees van Nimwegen een toelichting op Cesar energie-storage, een systeem waarin elektriciteit (bijv. van zonnepanelen of windmolens) kan worden opgeslagen en als duurzame warmte vrijgegeven. Tenslotte liet Richard Hilbolling van NIBE Energietechniek de verschillende soorten warmtepompen zien en lichtte toe hoe die in verschillende situaties het beste toegepast kunnen worden.

De praktijk blijkt maatwerk
De aanwezigen stelden daarna veel vragen. Het werd in de discussie heel duidelijk, dat er geen standaardoplossing is voor monumenten in het algemeen.  Per situatie moet je bekijken welke techniek het beste past. Het komt steeds weer aan op maatwerk. Dat belangrijke inzicht riep tevens weer verdiepende vragen op. Na afloop ging iedereen hier dan ook met elkaar weer langdurig over in gesprek. Het was een boeiende bijeenkomst op een prachtige locatie.
Het kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie bewees hiermee haar toegevoegde waarde, want de conclusie was, dat we de vorm en toekomst van duurzame warmte in monumenten alleen mét elkaar kunnen vormgeven.

Dank aan arthur Balduk, Lindy Balduk, Jan Gersen,  Marion Frerix, Marjo van Gennip, Paul Costongs, Cees van Nimwegen, Gonnie van de Vorst, Richard Hilbolling, #duurzaamheid, #duurzame warmte, #monumenten, #duurzame energie, #energietransitie

Het Arsenaal Doesburg © Doesburgdirect.nl

Terug naar overzicht