De cursus ‘Historische tuinen en parken voor vrijwilligers’ is al bijna vol.

31 jan 2022

In december lanceerde het GRC een nieuwe cursus voor vrijwilligers in ons historisch groen. Daarvoor hebben zich nu al 13 deelnemers aangemeld. Met een maximum van 15 betekent dat, dat u snel moet zijn om zich nog aan te melden voor de eerste cursus op 16 april.

Inhoud cursus

Nederland kent meer dan 500 historische buitenplaatsen. Instandhouding en onderhoud van de tuinen en parken op deze buitenplaatsen vergt een enorme inspanning. De inzet van vrijwilligers is hierbij vaak onmisbaar. In deze ééndaagse cursus krijgen die gewaardeerde vrijwilligers kennis en vaardigheden aangereikt om hun werk nog beter te doen. Zij krijgen informatie over tuinstijlen, plantensortiment, cultuurhistorische achtergronden en werkmethodes. Daarnaast is er veel ruimte voor praktijkopdrachten.

Partners en financiële ondersteuning

De dag is ontwikkeld in samenwerking tussen Vereniging Kennisontwikkeling Groen Erfgoed, het Gelders Restauratie Centrum en de provincie Gelderland. De docenten zijn zeer ervaren professionals.
En ook de provincie Gelderland erkent het belang van goed opgeleide vrijwilligers en ondersteunt de cursus financieel. Daarom kunnen we de kosten voor de gehele dag beperkt houden tot slechts € 75,- , inclusief lesmateriaal, lunch en koffie. We hopen dat we, gezien de grote belangstelling tot nu toe, deze dag kunnen herhalen.

Belangstelling en wachtlijst

Als u belangstelling heeft, meld u dan snel aan op onze websitepagina. Mocht u niet tot de gelukkigen behoren voor de eerste cursusdag, dan maken we een wachtlijst aan. Bij voldoende belangstelling hopen we dan een nieuwe cursus tegen dezelfde gunstige voorwaarden te kunnen aanbieden.

Terug naar overzicht