Cursus Historische Tuinen en Parken in theorie en praktijk op 13 oktober, ruim overtekend van start

14 okt 2016

Op 13 oktober is de Cursus ‘Historische tuinen en parken in theorie en praktijk’ van start gegaan met de maximale 15 deelnemers. Er is zelfs een grote wachtlijst. Wordt dus zeker vervolgd.

Doelstelling

De cursus geeft een goede basis op tuinhistorisch gebied. En dat is belangrijk omdat je, als hovenier of tuinbaas, niet alleen in staat moet zijn de meest gangbare tuinstijlen te herkennen. Je moet ook direct kunnen zien wanneer verschillende tuinstijlen over elkaar heen liggen (gelaagdheid) en hoe die zich tot elkaar verhouden. Het kunnen plaatsen van de ontwikkelingen in de tijd is essentieel bij beslissingen over onderhoud, herstel en renovatie. Deze cursus, op MBO-plus-niveau, brengt de deelnemers dat soort kennis niet alleen in theorie bij, maar ook bewust in de echte tuin-praktijk.

Praktijk op inspirerende locaties

Cursusleider Jos Nij Bijvank heeft de vier bijeenkomsten kunnen organiseren op een paar van de mooiste historische locaties van Gelderland:

Hier wordt de theoretische kennis direct getoetst aan de plaatselijke praktijk. De deelnemers oefenen in het omzetten van visie naar de praktijk, het maken van verschillende soorten plannen en het toepassen van diverse methoden en technieken. Maar ook het werken met wet- en regelgeving, richtlijnen en voorschriften en het omgaan met onverwachte zaken komen nadrukkelijk aan de orde.

Ruim overtekend

De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de provincie Gelderland en de vereniging van Erfgoedhoveniers. Jos Nij Bijvank is zeer tevreden met het niveau en de belangstelling. “Met vijftien deelnemers is de cursus nu helemaal vol. Er is zelfs een wachtlijst van acht mensen. En wat ook een goed teken is, is dat we een aantal werknemers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onder onze deelnemers mogen rekenen. Daar zijn we blij mee omdat we met de combinatie van praktijkmensen en ambtenaren een extra dimensie toevoegen. Het kweekt ook onderlinge kennis en begrip.”

De cursus ‘Historische tuinen en parken in theorie en praktijk’ duurt nog tot 24 november. Hij zal vrijwel zeker worden herhaald. Er is nog wel overleg over wanneer de volgende zal plaatsvinden, afhankelijk van de beste tijd in de hovenierskalender.

 

Terug naar overzicht