Contourennota van het GRC: de hoofdlijnen van beleid voor 2023 – 2027

24 nov 2022

“Wat zou Gelderland zijn zonder monumenten? Zonder buitenplaatsen en landgoederen, zonder monumentale huizen en kerkgebouwen, zonder molens en andere karakteristieke gebouwen zoals bijvoorbeeld Radio Kootwijk of de DRU fabriek? De cultuurhistorie, en in het bijzonder daarin de rijks- of gemeentelijke monumenten, zijn de ziel, het DNA van Gelderland.” Zo begint de inleiding van de nieuwe contourennota 2023 -2027, die het GRC op vrijdag 18 november bij de provincie heeft ingediend. Om die ziel, dat DNA te kunnen behouden hebben we restauratievakmensen nodig. De aantallen en de kwaliteit van die vakmensen heeft onze hoogste prioriteit. Hoe we dat willen bereiken?


‘Contouren’ voor de nabije toekomst
Het voert te ver om de hele nota hier te behandelen. Daarom geven we in kort bestek de belangrijkste punten weer. De hele nota kun je hieronder downloaden. Het GRC geeft in de contourennota de zwaartepunten van haar beleid voor de komen jaren weer. Die zwaartepunten, voor de komende vier jaar, zijn:

  1. Opleidingen zonder drempels om de eigen kracht en talenten van mensen te versterken.
  2. Ruimte voor vakmanschap door maatwerk en flexibiliteit
  3. Ruimte voor innovatie en versterking van het adaptief vermogen

Opleidingen zonder drempels
Ons opleidingsbeleid is er altijd op gericht geweest om vakmanschap goed bereikbaar en op niveau te houden. Het gaat erom opleidingen zoveel mogelijk in de (fysieke) nabijheid van de vakman, het liefst op de werkplek zelf, aan te bieden; oftewel het wegnemen van zo veel mogelijk drempels om de eigen kracht en talenten van mensen te versterken.

Ruimte voor vakmanschap door maatwerk en flexibiliteit
Onze visie is, dat je een beroep het beste leert door zoveel mogelijk de beroepspraktijk centraal te stellen en door leren steeds te verbinden aan werken. Het doel van ons opleidingsbeleid is om de knelpunten rondom de kwaliteit en kwantiteit van het vakmanschap op te lossen. Ons doel is niet om de projecten zo goedkoop mogelijk, maar met minder kwaliteit en op een nauwelijks duurzame manier, uit te voeren. Alleen concurreren op prijs is fnuikend voor de kwaliteit.

Ruimte voor innovatie en versterking van het adaptief vermogen
Wij pleiten dus voor een heldere visieontwikkeling en het vermogen om strategisch en continu te innoveren. Verduurzaming en klimaatadaptie zijn bijvoorbeeld urgente onderwerpen waaraan de sector extra aandacht moet geven. Maar het monument zelf bepaalt hoever we daarmee kunnen gaan. Dat betekent dat wij ons als vakspecialisten snel moeten kunnen aanpassen aan nieuwe situaties, maar ook dat het monument zelf bepaalt hoever we daarmee kunnen gaan. Dat vraagt grote kennis en flexibiliteit van de vakmensen. Innovatie en aanpassingsvermogen moeten daarom ook in de opleiding een grote rol spelen.

De hele Contourennota vind je hier.

Terug naar overzicht
vrouw werkt aan deur