College van GS van Gelderland op 26 juni op werkbezoek op erfgoedwerkplaats Kasteel Reuversweerd

4 jul 2018

Op 26 juni jongstleden kwam het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op werkbezoek naar Landgoed Reuversweerd te Brummen. De daar gevestigde erfgoedwerkplaats en samenwerking met de TU Delft kunnen belangrijk zijn voor de restauratiepraktijk in Gelderland (en mogelijk heel Nederland).

Landhuis met indrukwekkende geschiedenis

De leden van GS werden door en namens de eigenaar bijgepraat over de ontstaansgeschiedenis van het landgoed en de plannen voor de toekomst. Een rondgang in het landhuis zelf maakte diepe indruk omdat dit ‘Kasteel Buitenplaats’ vlak na de tweede wereldoorlog is verlaten en dus meer dan 70 jaar niet bewoond is geweest. Veel originele kenmerken zijn daardoor nog aanwezig, evenals de oorlogsschade in en aan het huis.

Erfgoedwerkplaats

De eigenaar heeft zich bereid verklaard om tijdens de restauratie, die een aantal jaren gaat duren, ook een erfgoedwerkplaats in te richten. Zo is het GRC hierbij betrokken geraakt. Joop van Burk, directeur van het GRC, kon het college van GS informeren over de plannen om hier het restauratievak te promoten, scholen te ontvangen, opleidingen en cursussen te geven.

Het bouwbord van de revitalisatie van Reuversweerd

 

Kruisbestuiving met TU Delft is belangrijk voor Gelderland (en mogelijk ook de rest van Nederland)

Een belangrijk doel en meerwaarde is ook kruisbestuiving tot stand te brengen met activiteiten van de TU Delft op Reuversweerd om de opgedane wetenschappelijke kennis door te vertalen naar de uitvoeringspraktijk. De TU Delft werkt voor de provincie aan KaDEr Gelderland. Dat zijn vier zogenoemde Living Labs. Wij berichtten daar al eerder over. De resultaten daarvan zijn waarschijnlijk van belang voor heel Nederland.

Het GRC staat voor meer mensen opleiden in het restauratievak

Reuversweerd biedt, mede door deze opzet, ook uit onderwijskundig oogpunt een schat aan informatie. Dat kan er aan bijdragen dat het praktijkonderwijs weer in aanzien stijgt en meer mensen enthousiasmeert voor opleiden en werken in de restauratie! En daar staat het GRC voor.

Terug naar overzicht