Campagne werving restauratiespecialisten slaat aan. De zoektocht naar restauratiespecialisten gaat door.

14 jun 2021

Om restauratievakmensen te werven zijn het Gelders Restauratie Centrum (GRC) en de Monumentenwacht Gelderland (MWG) eind april samen een campagne gestart. Jaarlijks zijn namelijk minimaal 70 nieuwe vakmensen nodig om de 17.000 Gelderse monumenten in goede staat te houden. Het motto van de campagne is: ‘Word restauratiespecialist! Dat is pas een mooi vak.’ Handige, creatieve geesten worden uitgedaagd om een restauratieopleiding of cursus te volgen en te kiezen voor het restauratievak. Dit sluit aan bij de ambities van provincie Gelderland: Leve(n)lang Innovatief Gelders Vakmanschap 2.0.

Eerste resultaten

De resultaten over de maand mei zijn heel bemoedigend, bleek uit een eerste evaluatie. Jan Gersen, directeur van het GRC: “Het mooie is dat je bij zo’n online campagne precies kunt volgen hoe men reageert. We hebben gezien, dat ruim meer dan 850 mensen interesse hebben getoond in zowel de Specialist Restauratie Timmeren Metselen MBO-4 en brancheopleiding (i.s.m. het NCE) als onze MBO-3 opleiding Technicus Hout en Restauratie (TH&R). Maar ook leverde het veel positieve reacties op van onder andere leveranciers, een chirurg, een architect en een animatietechnicus en -ontwerper. Deze bijvangst kan veel mooie dingen opleveren. Daar gaan we zeker nog wat mee doen.”

Intakegesprekken

Jan Gersen en opleidingscoördinator TH&R, Roy Jansen, hebben van de ca. 30 directe ‘sollicitaties’ 20 mensen uitgenodigd voor intakegesprekken. Het selectiecriterium daarvoor was hoe kansrijk men werd geacht op basis van vooropleiding en ervaring. Jan Gersen: “Dat waren voornamelijk zij-instromers, dus mensen die uit een andere baan kwamen. Veelal waren dit werknemers of zzp’ers. En hoewel de passie er bij de meesten vanaf spatte en de gesprekken inspirerend waren, bleek direct ook de factor inkomen het grootste probleem.”

Inkomensval en oplossingen

“De meeste sollicitanten willen graag ‘van werk naar werk’ omdat zij vaak een betaalde baan hebben en geen alternatieve inkomensbronnen. Maar vanwege onvoldoende ervaring in het vak, hoe logisch ook, is BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) meestal uitgesloten. We kunnen van restauratiebouwers – vaak kleine tot middelgrote bedrijven –  niet verwachten dat zij een volwassen, en dus dure, kracht in dienst nemen die de eerste tijd niks opbrengt. Die inkomensval heb ik al met allerlei organisaties en instanties besproken, zoals FNV, UWV, Gelders Vakmanschap en Bouwend Nederland, en ik heb een ‘brandbrief’ verstuurd naar de provincie Gelderland. Een panklare oplossing is er natuurlijk nog niet maar men ziet het probleem en we werken heel actief aan oplossingen op maat.”

Grote voordelen van zij-instromers

“De campagne gaan we zeker voortzetten. We hopen uit deze eerste groep op tien aanmeldingen voor de TH&R-opleiding en een aantal voor de MBO4-opleiding. Dat zou voor het aankomend jaar betekenen, dat we al 19 studenten in de opleiding hebben. En dat zijn allemaal waardevolle mensen. Want laten we niet vergeten, dat deze zij-instromers een aannemer veel meerwaarde kunnen opleveren; ze leren over het algemeen snel, ze hebben levenservaring en goede sociale vaardigheden. Én ze kiezen uit volle overtuiging voor dit vak. Daardoor voegen ze, zeker ook de vrouwen, echt iets toe aan de sfeer en efficiency van bestaande bouwteams.”

Terug naar overzicht