Bijeenkomst kernteam kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie op 5 oktober 2017

20 okt 2017

Begin oktober is het kernteam van het kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie bij elkaar geweest. Onderwerpen waren dit keer een beoordelingskader voor het verduurzamen van monumenten en een pilotproject in Elburg.

Kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie
Een aantal tientallen kennis-en-kundebedrijven in Gelderland heeft zich een paar jaar geleden verenigd in het kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie. De doelstellingen daarvan zijn:
– elkaar ontmoeten op interessante locaties en het bespreken van belangrijke thema’s,
– het in alle openheid delen van kennis en kunde en
– het netwerken.
Dat is niet alleen gezellig en nuttig, maar echt nodig om noodzakelijke en vernieuwende stappen te kunnen zetten in de provincie Gelderland. Kijk, voor meer berichtgeving over het netwerk, onderaan dit bericht.

Beoordelingskader verduurzaming monumenten
Tijdens de bijeenkomst van vijf oktober konden de deelnemers met Ernst van der Grijp, directeur van de Monumentenwacht Gelderland, van gedachten wisselen over een in te voeren beoordelingskader voor het verduurzamen van monumenten. Voor de ‘Kennis en Kunde’-bedrijven in Gelderland wordt het steeds belangrijker om met het thema duurzaamheid actief aan de slag te gaan. Hierop zullen ze namelijk in de toekomst ook beoordeeld gaan worden. Ook op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is over verduurzaming veel extra info te vinden.
Tijdens de bijeenkomst werden enkele suggesties gedaan, o.a. om, in het kader van de  ook de beoordelaars op te leiden. In het beoordelingskader wordt ook verwezen naar de door het GRC ontwikkelde kenniskaarten en de leergang Innovatief en Energiebesparend restaureren die het GRC samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen heeft ontwikkeld. Het is goed om te constateren dat de verschillende instrumenten zo in elkaar grijpen en elkaar aanvullen.

Het Weduwenhofje in Elburg
Daarnaast bespraken de netwerkleden het advies over het pilotproject Weduwenhofje’ te Elburg, in aanwezigheid van de trekker van het project, Leo Lussenburg. Vanuit het netwerk was de roep gekomen om ‘ook eens iets met elkaar te doen’. Daar is dit project uit voort gekomen. Een multidisciplinair team (architect, aannemer, installateur en adviseur) deed een ‘quick scan’ van de door de bewoners/gebruikers ervaren koude- en vochtproblematiek in het hofje. De belangrijkste conclusie uit die scan was, dat het erom gaat een eigenaar ‘bewust bekwaam’ te maken. Het heeft absoluut meerwaarde om er vanuit verschillende vakdisciplines en invalshoeken naar te kijken; daardoor ga je anders/beter kijken en beoordelen. Het gaat er dan niet om de eigenaar een kant-en-klaar advies te geven, maar hem of haar in staat te stellen de juiste keuzes te maken. Al met al was iedereen het erover eens dat dit een waardevol experiment was, dat ongetwijfeld een vervolg krijgt.

Links naar extra informatie:
https://www.geldersrestauratiecentrum.nl/nieuws/kennis-kunde-bedrijven-bijeen-op-kasteel-doorwerth-provinciebeleid-duurzaamheid-en-gebrek-aan
https://www.geldersrestauratiecentrum.nl/nieuws/werkconferentie-%E2%80%98duurzaam-erfgoed%E2%80%99-op-5-juli-2017-deelsessie-van-grc-en-monumentenwacht-0
https://www.geldersrestauratiecentrum.nl/nieuws/kennisnetwerkbijeenkomst-di-bij-dat-bolwerck-te-zutphen-op-28-juni-2017
https://www.geldersrestauratiecentrum.nl/nieuws/landgoed-klarenbeek-23-juni-2016-bijeenkomst-kennisnetwerk-%E2%80%9Cinnovatie-en-duurzaamheid-de https://www.geldersrestauratiecentrum.nl/nieuws/netwerk-di-beschouwt-de-energiemodule-de-monumentenmonitor-2-februari-2017
https://www.geldersrestauratiecentrum.nl/nieuws/kennisnetwerk-innovatie-en-duurzaamheid-gelderland-op-landgoed-schouwenburg

Terug naar overzicht