Bijeenkomst Kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie op 13 juni: De Vereeniging in Nijmegen

15 jun 2023

De afgelopen bijeenkomst van het Kennisnetwerk van GRC en Monumentenwacht vond plaats in een inspirerende locatie; de Vereeniging in Nijmegen. Sprekers Marianne van der Sanden (Braaksma & Roos Architecten) en Leon Wellens (facilitair manager De Vereeniging) waren nauw betrokken bij de langdurige renovatie die het gebouw heeft ondergaan. Zij gingen in op de soms lastige keuzes in het proces en de gebruikte materialen en technieken.

De Vereeniging
In Nijmegen en omstreken hoeft dit gebouw geen nadere toelichting. Het Rijksmonument Concertgebouw `De Vereeniging’ uit 1914-1915 is ontworpen door de Nijmeegse architect Oscar Leeuw (1866-1944), in samenwerking met zijn oudere broer Henri Leeuw jr (1861-1918). Dit icoon van de stad geldt als hoogtepunt uit het oeuvre van Oscar Leeuw. Geen wonder dus dat er grote druk stond op de keuzes en uitvoering van de noodzakelijke renovatie.

Programma
Het bleek een inspirerend programma. De rondleiding door het prachtige gebouw en de grote kennis en openhartigheid van de sprekers gaven aanleiding tot veel vragen en leerzame discussies. Tijdens de afsluitende ‘nazit’ was er ook bij de deelnemers veel aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan.

Marianne van der Sanden; partner bij Braaksma & Roos Architecten
In ruim 40 jaar heeft Braaksma & Roos Architectenbureau zich ontwikkeld tot expert in wat zij noemen ‘ontwerpend omgaan met erfgoed’. Het bureau ontwikkelde voor de Vereeniging een ‘totaalmasterplan’ voor een grootscheepse renovatie, uitbreiding en verduurzaming van het icoon aan het Keizer Karelplein. Marianne van der Sanden, partner bij Braaksma & Roos, is vanaf 2011 betrokken geweest bij de diverse fasen in de transformatie van de Vereeniging.

Leon Wellens; facilitair manager De Vereeniging
Leon Wellens staat als manager facilitaire zaken en gebouwbeheer midden in de praktijk als het gaat om duurzaamheidsvraagstukken ten aanzien van beheer en (duurzaam) onderhoud van de Stadsschouwburg en Concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen. Ten aanzien van duurzaam onderhoud speelt de keuze van materialen een belangrijke rol, maar evengoed het gebruik van (digitale) apparatuur en vakkennis van diverse applicaties. Hij heeft ruime ervaring in de renovatie/restauratie van (rijks)monumenten en vastgoedmanagement voor zorginstellingen. De laatste 10 jaar is hij nauw betrokken geweest bij de renovatie van Concertgebouw de Vereeniging.

Keuzes en knelpunten
Tijdens het lange renovatieproject gingen de voorstellingen door. Ondertussen moesten er veel keuzes gemaakt worden over toe te passen materialen en technieken en aanpak van de uitvoering. Dit heeft veel gevraagd van zowel de uitvoerende partijen als het personeel.  Grote uitdagingen waren vooral het terugbrengen van een logische indeling in het gebouw terwijl de oorspronkelijke detaillering en elementen zoveel mogelijk behouden moesten blijven. Ook het realiseren van een goed binnenklimaat (met name in de grote zaal), met behoud van de goede akoestiek, was verre van eenvoudig. De deelnemers aan de bijeenkomst vonden vooral de twee verschillende invalshoeken, van de architect en de facilitair manager (gebruiker), verfrissend. Zij waardeerden vooral dat beiden openhartig over knelpunten vertelden. De kers op de taart was de rondleiding. De deelnemers konden het hele gebouw, zowel technisch als bouwhistorisch bekijken en ook zelf even op het podium van de grote zaal staan. Dat maakt altijd een beetje indruk.

Terug naar overzicht