Bijeenkomst kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie in de restauratie d.d. 6 juni. Thema: duurzame energie bij monumenten

19 jun 2018

Het kennisnetwerk was dit keer te gast in het EET-LOKAAL in Zevenaar, onderdeel van het Landgoed Huis Sevenaer. Centraal thema vormden de mogelijkheden en toepassing van duurzame energie bij monumenten.

Succes pilotproject in Elburg smaakt naar meer

Joop van Burk, directeur van het GRC, opende de bijeenkomst en gaf, met kernteamlid Martijn Haitink, een korte samenvatting van het pilotproject rondom het ‘Weduwenhofje’ in Elburg dat vanaf oktober vorig jaar is gestart. Enkele leden van het kennisnetwerk hebben als projectteam een advies uitgebracht over de (bouwkundige en installatietechnische) aanpak van dit monument. Het is de eerste keer dat vanuit ons netwerk een vraag uit de praktijk is voorzien van een advies. De ervaringen daarmee zijn zo positief, dat we van plan zijn nog enkele pilotprojecten te doen.

Duurzame energie in het cultuurlandschap door RCE                                             

Els Romeijn en Marlijn Baarveld van de rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) gingen vervolgens in op de rol van de RCE in de energietransitie. Zij lichtten kort de mogelijkheden van het programma Duurzaam Erfgoed toe. Vervolgens maakten zij  bij de Visie Erfgoed en Ruimte, waarin de transformatie van het landelijk gebied wordt toegelicht, duidelijk hoe het landschap al van oudsher is ingezet voor energiewinning (turf, hakhoutbossen, windmolens voor polderbemaling e.d.). Dat heeft altijd tot verandering van het landschap geleid, ook voor gebieden en bouwwerken die we nu waarderen en die soms zelfs werelderfgoed zijn (zoals de molens bij Kinderdijk).
Daarna vertelden zij op welke manieren duurzame energie ingepast kan worden, zoals in stand houden, inpassen of transformeren. Hiervan toonden zij een aantal praktijkvoorbeelden.

Duurzame energie bij monumenten

Guus Westgeest, van LochemEnergie,  presenteerde een aantal concrete mogelijkheden voor de inzet van duurzame energie bij Monumenten. LochemEnergie is een energiecoöperatie, een burgerinitiatief bestaande uit bijna allemaal vrijwilligers (en inmiddels 800 leden). Dat wil ervoor  zorgen, dat de gemeente Lochem energieneutraal wordt en dat alle inwoners op termijn duurzame energie afnemen van LochemEnergie. De cooperatie doet  projecten met duurzame energie samen met inwoners, gemeente, bedrijven en organisaties in de gemeente. Guus Westgeest lichtte bijvoorbeeld de zogenaamde ‘postcoderoosregeling’ (PCR) toe. Deze regeling die maakt het mogelijk duurzame energie op te wekken op een ander dan je eigen dak, als dat bijvoorbeeld niet geschikt is, zoals bij monumenten. Dat hoeft overigens zelfs geen dak te zijn, maar kan ook in een veld of anderszins. LochemEnergie is ook actief in de wijk Berkeloord – met veel monumenten – om samen met de bewoners duurzame energie en energiebesparing in te zetten. Westgeest  gaf enkele praktijkvoorbeelden.  Beginnen met energiebesparing gaf hij daarbij aan als een nuchtere, maar belangrijke stap, alvorens aan de slag te gaan met duurzame energie.

Terug naar overzicht